Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

niedziela 02/02/2020

27.01.2020 – 02.02.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB,
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Osuszenie nasypów: TG km 10+730-10+770; DDL09 km 0+000-0+150
– Odhumusowanie: TG 11+500 – 12+300
– Wykop: TG km 10+700 – 10+740
– Wykop: DDL09 km 0+000 – 0+150
– Nasyp: TG km 10+740 – 10+770
– Nasyp: DDL09 km 0+000 – 0+150

Roboty mostowe:
– Deskowanie fundamentów – PZDd-2
– Zbrojenie fundamentów – PZDd-2
– Betonowanie fundamentów – PZDd-2
– Deskowanie korpusów – PZDd-2
– Deskowanie fundamentu podpory (Lublin) – WS-4
– Zbrojenie fundamentu podpory (Rzeszów) – WS-4
– Deskowanie UN + korpus (strona lewa) – WS-5
– Zbrojenie UN + korpus (strona lewa) – WS-5
– Deskowanie ciosów podłożyskowych – WD-7
– Wymiana gruntu – WD- 10
– Beton niekonstrukcyjny fundamentów – WD- 10
– Platforma pod Trenchmixing – WS-12
– Beton niekonstrukcyjny fundamentu P2 – WD-14

– Zbrojenie fundamentu P2 – WD-14
– Beton fundamentu P2 – WD-14
– Deskowanie korpusu P3 – WD-14
– Droga dojazdowa – WD-15
– Beton niekonstrukcyjny fundamentów – WD-15
– Zbrojenie fundamentów – WD-15
– Droga dojazdowa – WD-16
– Beton niekonstrukcyjny fundamentów – WD-16
– Wykonanie platformy pod Trenchmixing – WD – 16
– Trenchmixing – WD-16
– Zbrojenie korpusu P1 – WD-17
– Zbrojenie korpusu P3 – WD-17
– Zbrojenie fundamentu P2 – WD – 17
– Deskowanie P2 – WD – 17
– Betonowanie P2 – WD – 17
– Wykonanie platformy pod Trenchmixing – WD – 18
– Trenchmixing – WD – 18
– Wykonanie platformy pod Trenchmixing – WD – 20
– Trenchmixing – WD – 20