Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

wtorek 11/09/2018

03.09.2018 – 09.09.2018

Branża  drogowa:

  • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego.

Branża mostowa:

  • Opracowywanie projektu PW.

Branża sanitarna:

  • Opracowywanie projektów wykonawczych poszczególnych branż w zakresie rysunków szczegółowych projektowanych rozwiązań poszczególnych urządzeń na sieciach.

Branża wodno-kanalizacyjna:

  • Opracowywanie projektów wykonawczych poszczególnych branż.

Branża energetyczna:

  • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW.

Branża teletechniczna:

  • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW.

Zieleń:

  • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW.

Prace projektowe inne:

  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z czasowym korzystaniem z nieruchomości.