Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

wtorek 18/09/2018

10.09.2018 – 16.09.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych( przekroje poprzeczne, konstrukcja nawierzchni),
 • Opracowywanie szczegółów drogowych,
 • Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie projektu PW.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych poszczególnych branż w zakresie rysunków szczegółowych projektowanych rozwiązań poszczególnych urządzeń na sieciach,
 • Opracowywanie wstępnych przedmiarów dla sieci wod-kan-gaz, zbiorników retencyjnych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych poszczególnych branż.

Branża energetyczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW.

Zieleń:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z czasowym korzystaniem z nieruchomości.