Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

wtorek 02/10/2018

24.09.2018 – 30.09.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu Projektu Wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych( przekroje poprzeczne, konstrukcja nawierzchni),
 • Opracowywanie szczegółów drogowych,
 • Analiza i wprowadzanie uwag dla PSOR, Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem, Planu Działań Ratowniczych.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie projektu PW,
 • Wymiarowanie ustrojów nośnych i podpór obiektów WD.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych poszczególnych branż w zakresie rysunków szczegółowych projektowanych rozwiązań poszczególnych urządzeń na sieciach,
 • Opracowywanie wstępnych przedmiarów dla sieci wod-kan-gaz, zbiorników retencyjnych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie szczegółowych rysunków w zakresie projektowanych zbiorników retencyjnych,
 • Wprowadzenie roboczych uwag PSG do projektu przebudowy sieci gazowych,
 • Opracowywanie roboczych przedmiarów sieci wod- kan,
 • Opracowywanie szczegółów wykonawczych przebudowy urządzeń melioracyjnych.

Branża energetyczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW,
 • Opracowywanie przedmiaru robót PW.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW,
 • Wykonywanie zestawień tabelarycznych do PW.

Zieleń:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z czasowym korzystaniem z nieruchomości.