Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 02/10/2019

23.09.2019 – 29.09.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Prace projektowe – wprowadzenie uwag Weryfikatora odnośnie Projektu Stałej Organizacji Ruchu
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych Projektów Technologicznych oraz odpowiedzi Projektanta na kartach KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami. Odłowy płazów z terenu budowy.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego – zadania.
– Nadzór saperski.
– Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzenia robót km 2+525-18+137. .

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 6+800-7+200; km 7+900-8+100.
– Roboty ziemne nasyp S19 km 4+550-4+850; km 4+230-4+460.
– Roboty ziemne wykop S19 km 5+200-5+600; km 7+100-7+590; km 8+800-9+000,
– Roboty ziemne nasyp DDP07, DDP08, DDL05, DDL07
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm (KR2-KR1)- warstwa technologiczna – DDP03, DDP04, DDP05, DDP06, DG108625L
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – DG108625L, DDP08
– Wykonanie uszlachetnienia gruntów z wykopu przeznaczonych na nasyp – DDL05, TG
– Odhumusowanie S19 km 12+400-12+550, DDP18 km 1+000-1+750, DG108738L km 0+100-0+450, pas technologiczny km 11+800-11+950.
– Roboty ziemne wykop S19 km 14+800-15+200; 11+900-12+200; DDP17 km 0+000-1+600; pas technologiczny km 11+650-12+200.
– Roboty ziemne nasyp DDP18 km 0+000-0+500; DDP12 km 0+000-0+529; DDP17 km 1+500-1+661.
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – pas technologiczny km 11+900-12+950, DDP12, DDP17

Roboty branżowe:
– Kolizja 2 nN km 2+960 WS-4.
– Kolizja 3 nN km 2+960 WS-4.
– Kolizja 2 SN km 3+240.
– Kolizja T17 Modliborzyce.
– Kolizja 8 nN km 13+400.
– Kolizja 5NN km 7+600-7+900.
– Kolizja T8 km 7+600-7+900.
– Kolizja T7 km 5+136.
– Kolizja wodociągowa W9 km 13+000.
– Kolizja wodociągowa W4 km 4+972 – 5+049.
– Kolizja wodociągowa W5 km 5+098- 5+208.
– Kanalizacja deszczowa – KDZR16.
– Kolizja G1 13+100.
– Kolizja G2 15+675. .

Przepusty skrzynkowe:
– Montaż skrzynek prefabrykowanych (2,5×2,0)- P04 km 3+085.
– Montaż skrzynek prefabrykowanych (4,5×1,0) – PZM12a km 0+174.
– Płukanie igłofiltrów – PZM12.
– Izolacja ławy fundamentowej – PZM12a.
– Roboty ziemne wykop – PZM12.