Archiwum dla 2020

19.10.2020

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe Kontraktu – stan na 30.09.2020 r.

Konsultant informuje, iż Kontrakt klasyfikuje się na koniec września 2020 r. z wynikiem zaawansowania finansowego na poziomie 55,01%. Natomiast zaawansowanie rzeczowe Robót Budowlanych klasyfikuje się poziomie […]

Czytaj więcej
09.09.2020

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe – stan na 31.08.2020 r.

Konsultant informuje, że Wykonawca STRABAG zakończył sierpień 2020 r. z wynikiem zaawansowania finansowego na poziomie 49,35%. Natomiast zaawansowanie rzeczowe Robót Budowlanych klasyfikuje się poziomie 53,57%.

Czytaj więcej
10.06.2020

WD-14 – Zmiana terminu czasowej organizacji ruchu

Wykonawca Robót zawiadomił o zmianie terminu planowanego wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas funkcjonowania bypassu dla budowy obiektu mostowego WD-14. Nowa planowana data wprowadzenia Czasowej Organizacji […]

Czytaj więcej
02.06.2020

WD-14 – Czasowa organizacja ruchu

W dniu 10.06.2020 r. o godzinie 10:00 Wykonawca planuje wprowadzić II etap objazdu w postaci bypassu na potrzeby budowy obiektu inżynieryjnego WD-14 w ciągu drogi wojewódzkiej […]

Czytaj więcej
02.06.2020

WD-10 – Czasowa organizacja ruchu

W dniu 08.06.2020 r. o godzinie 12:00 Wykonawca planuje zamknąć odcinek drogi oraz wyznaczyć objazd na potrzeby budowy obiektu inżynieryjnego WD-10 w ciągu drogi powiatowej 2802L.

Czytaj więcej
11.05.2020

Branża mostowa

Wykonawca planuje wykonać następujące Roboty: PZDs-1: montaż prefabrykatów OPTEM montaż drenażu za przyczółkiem PZDd-2: izolacja cienka zasypki ścian WS-3: zbrojenie zamków i uciągleń betonowanie zamków i […]

Czytaj więcej
11.05.2020

Branża drogowa

Wykonawca planuje w tygodniu 20 (11.05.2020 – 17.05.2020) wykonać następujące Roboty: Sekcja 1 – 2 nasypy w ilości ok. 41 000 m3 wykop w ilości ok. […]

Czytaj więcej
04.05.2020

Roboty drogowe

Wykonawca Robót planuje wykonać następujące prace w 19 tygodniu 2020 r. (04.05.2020 – 10.05.2020 r.): Nasypy na Trasie głównej w ilości ok. 50 000 m3 wykop […]

Czytaj więcej
14.04.2020

Planowane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu WD-18

W dniu 21.04.2020 r. ok. godziny 12:00 Wykonawca planuje wprowadzić objazd w postaci bypassu na potrzeby budowy obiektu inżynieryjnego WD-18 na drodze powiatowej 2815L.

Czytaj więcej
18.03.2020

Roboty mostowe

Wykonawca w bieżącym tygodniu planuje wykonać następujące prace: betonowanie ścian podpór P1 oraz P2 obiektu WS-4 zbrojenie i deskowanie skrzydeł obiektu WS-5 zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie […]

Czytaj więcej