Archiwum dla październik, 2020

19.10.2020

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe Kontraktu – stan na 30.09.2020 r.

Konsultant informuje, iż Kontrakt klasyfikuje się na koniec września 2020 r. z wynikiem zaawansowania finansowego na poziomie 55,01%. Natomiast zaawansowanie rzeczowe Robót Budowlanych klasyfikuje się poziomie […]

Czytaj więcej