Archiwum dla 2022

22.08.2022

Wniosek o Ostatnie Świadectwo Przejęcia

Dniem 09.08.2022 r. Generalny Wykonawca Robót, wystąpił do Inżyniera o udzielenie Ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu. Inżynier ma 28 dni na […]

Czytaj więcej
25.07.2022

Wniosek o udzielenie Decyzji PnU

Dniem 11.07.2022 r. GW przekazał do WINB w Lublinie Wniosek o udzielenie Pozwoleniu na Użytkowanie ostatniego z elementów składającego się na Kontrakt. Aktualnie Wniosek jest rozpatrywany […]

Czytaj więcej
08.06.2022

Roboty budowlane

Na Budowie Części 1 trwają aktualnie prace związane z remontem starego przebiegu Drogi Krajowej nr 19.

Czytaj więcej
04.04.2022

Wznowienie Robót Budowlanych

Od 16.03.2022 r. zostały wznowione Roboty Budowlane. Wykonawca mimo okresu zimowego trwającego od 15.12.2021 do 15.03.2022, wykorzystywał w maksymalnym stopniu sprzyjające warunki atmosferyczne.

Czytaj więcej