Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Opis projektu

Zakres kontraktu obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania odcinka realizacyjnego: Kraśnik (węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe- bez węzła) – Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ – bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 18 km.

Inwestycja planowana jest do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Dotyczy ona programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów  Nr 156/ 2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie utworzenia programu  wieloletniego pod nazwą ,,Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025).

Celem inwestycji jest:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy drogi ekspresowej nr 19 zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
  • oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego,
  • poprawy i zwiększenia przepustowości korytarza tranzytowego via carpatia
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej zgodnej z parametrami obowiązującymi z warunkami technicznymi, przepisami prawa i wymogami unijnymi,
  • zapewnienie rozwoju regionu poprzez bezkolizyjne połączenie drogowe dużych aglomeracji miejskich, ośrodków przemysłowych, terenów atrakcyjnych krajobrazowo,
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

Parametry techniczne

Droga ekspresowa S19

Klasa techniczna drogi ekspresowej

Prędkość projektowa

Obciążenie nawierzchni

Kategoria ruchu

Ilość i szerokość jezdni

Szerokość pasa ruchu

Szerokość pasa awaryjnego

Szerokość pasa dzielącego (z opaskami)

Szerokość poboczy

Skrajnia pionowa

Docelowa ilość pasów ruchu w każdym kierunku

S

100 km/h

115 kN/oś

KR6

2×7,0 m

3,50 m

2,5 m

5,0 m

min. 2×0,75 m

min. 5,0 m

3

Numer Kontraktu: Umowa nr 2/10/R/2017
Wartość Kontraktu: 317. 021. 172, 00 zł PLN
Okres realizacji Kontraktu: 30. 10. 2017 – 04. 06. 2021
Zamawiający / Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

GDDKiA Oddział Lublin

ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. 81 532 70 61, fax. 81 532 44 67

Kierownik Projektu
mgr inż. Katarzyna Szymona
tel./fax  81 534 92 24

Instytucje zaangażowanew realizację Projektu: GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl

Komisja Europejska

ec.europa.eu

Zarządzanie projektem i nadzór budowy TPF Sp. z o. o.
ul. Annopol 22, 03 – 236 Warszawa

Biuro Inżyniera:
ul. Lubelska 1
23 – 300 Janów Lubelski

e-mail: biuro.krasnik-janow@tpf.com.pl

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Biuro Budowy:
ul. Kolejowa 12

23-200 Kraśnik
 

Dyrektor kontraktu:

Pan Tomasz Matuszewski

e -mail biura budowy:

strabag@S19-I.thinkproject.pl