Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 27/06/2018

18.06.2018 – 22.06.2018

Branża  drogowa:

 • Wprowadzanie uwag do Koncepcji systemu zarzadzania ruchem i przekazanie opracowania do Inżyniera,
 • Przygotowywanie danych do operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowywanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych drogowych,
 • Przygotowanie i złożenie w Urzędzie Wojewódzkim wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych kolejowych,

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków będących częścią Projektu Wykonawczego,
 • Obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe podpór i obliczenia posadowień,

Ochrona środowiska:

 • Analiza uwag przekazanych przez Konsultanta dotyczących raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia .

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przygotowanie i złożenie do Urzędu wniosków o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie operatów wodno-prawnych, w zakresie wykonania urządzeń wodnych i zrzutów wód opadowych,
 • Przygotowanie i przekazanie do Kierownika Projektu zaktualizowanych materiałów na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych dla zakresu Projektu Budowlanego,
 • Przygotowywanie materiałów do wystąpienia na Naradę Koordynacyjną celem uzyskania Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Wprowadzenie opisów do projektu po wizji lokalnej w terenie,
 • Przygotowanie opracowania pn. „Lokalizacja złącz pomiarowych”.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych.

Zieleń:

 • Korekta „Materiałów pomocniczych do uzyskania porozumienia z Lasami Państwowymi” w zakresie zgodnym z PB rev.01
 • Doprecyzowanie rozwiązań projektowych.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowywanie projektu podziału nieruchomości.