Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 29/06/2020

22.06.2020 – 28.06.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: DDL05
– Roboty ziemne wykop: TG 0+590 do 0+690; TG od 1+125 do 1+550; TG od 6+200 do 6+400; TG od 7+992 do 8+131, w.7; DP 2744L – rów
– Roboty ziemne – wykop – wymiana gruntu: TG od 7+995,5 do 8+010
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 0+590 do 0+690; TG od 1+580 do 1+760; TG km 5+700
TG od 6+200 do 6+400; TG od 7+992 do 8+131, w.7
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 0+430 do 0+550, w. 4; TG od 0+615 do 0+715; TG od 3+260 do 3+360 ,w. 6; TG od 7+990do 8+060, w. 7; TG km 5+600; TG km 6+780-6+810; DP 2743L od 0+258,6 do 0+273, w. 7
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 2+270-2+626, str. L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 35/50 KR5-7: TG km 2+300-2+626, str.P; TG km 2+280-2+600, str.L
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: (φ 80cm) Droga dojazdowa DDP05a, PH DDP05-0+007.75
– Prace odwadniające
SEKCJA 3-4
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG km 13+620 – 14+000; TG km 17+235 – 17+460
– Warstwa mrozoochronna: TG 13+700 -14+300
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. Lewa 13+700 – 13+900; TG str. Lewa km 14+000- 14+500; TG str. Prawa 14+075 – 14+400
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. Lewa km 14+000- 14+600; TG str. Prawa 13+900 – 15+400
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km od 15+415 do 15+765, str. L; TG km od 15+415 do 15+770, str. P
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG km 15+420-15+748
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8cm): TG km 15+415-15+740 str. L; TG km 15+415-15+750 str. P
– Badania geotechniczne w obrębie rzeki Sanna 12+650 -12+850
Roboty mostowe:
Zbrojenie UN P1 – WS-6
Deskowanie UN P1 – WS-6
Betonowanie UN P1 – WS-6
Zbrojenie UN P2 – WS-6
Deskowanie UN P2 – WS-6
Betonowanie UN P2 – WS-6
Betonowanie zamków i uciągleń – WS-9
Zbrojenie ścian – PZDdsz-8
Betonowanie ścian – PZDdsz-8
Deskowanie ścian – PZDdsz-8
Rozdeskowanie ścian – PZDdsz-8
Rusztowanie pod UN – WD-10
Deskowanie UN – WD-10
Zbrojenie ścianek zaplecznych – WD-14
Rozdeskowanie UN – WD-14
Deskowanie UN – WD-18
Zbrojenie UN – WD-18
Montaż wpustów i sączków – WD-18
Rury do trasowania kabli – WD-18
Roboty branżowe:
Budowa linii kablowej zasilającej SZR 02
Budowa linii kablowej zasilającej SZR 03
Kanalizacja deszczowa – KD-2.1  – 6+300
Kanalizacja deszczowa – KD ZR7 – km 6+300
Kanalizacja deszczowa – KD ZR10 – km 10+600
Kanalizacja deszczowa – KD ZR17 – km 13+600
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 5+200
Melioracja 73 – km 8+900-9+150
Melioracja 124S – km 9+800
Kanalizacja sanitarna MOP Lewy
Drenaż – pas rozdziału i przykanaliki km 14+000
Budowa MOP:
Betonowanie podbudowy Ław fundamentowych MOP Lewy
Betonowanie podbudowy Ław fundamentowych MOP Prawy
Betonowanie ścian fundamentowych MOP Lewy
Betonowanie ścian fundamentowych MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_2, Zasypka
PZŁ_2, Podbudowa pod płyty przejściowe
PZM_05, Izolacja z papy termozgrzewalnej
PZM_06, Izolacja z papy termozgrzewalnej
PZM07, Zasypka
PZM_13, Wyposażenie : Deski gzymsowe+krawężniki
PZM_13, Wyposażenie : Betonowanie kap chodnikowych