Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/06/2022

06.06.2022 – 12.06.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm: DK19 Przepust nr PZSd 1A i PZSd2A
DK19 odc. remontowany pod chodnik
– Profilowanie podbudowy z kruszywa pasy technologiczne: sekcja 1 m 0+000 do 3+400 zjazd 01
– Wykonanie ścieków trójkątnych: DK19
– Wykonanie ścieków o zmiennej niwelecie: DK19
– Nasyp pod chodnikiem: DK19 – odc. 1
– Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P, gr. 10 cm: PZSd 1A, PZSd2A
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W gr. 6 cm: PZSd 1A, PZSd2A
– Warstwa ścieralna – SMA 11 S, gr. 4 cm: DK19 – odc. 1 i odc.2, DK19 odc. remontowany
– Warstwa ścieralna – Beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm: PZSd 1A, PZSd2A
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: sekcja 1,2
– Prace przygotowawcze pod wykonanie warstwy ścieralnej SMA: DK19 – odc. 1 i odc.2, DK19 odc. remontowany
– Wykonanie krawężników betonowych: DK19 odc.1
– Wykonanie robót brukarskich – obróbka studzienek: DK19 – odc. 1 i od.2
– Wykonanie odmuleń przepustów drogowych: sekcja 2
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 1 i 2
SEKCJA 3-4
– Wykonanie odmuleń przepustów drogowych: sekcja 4
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 3 i 4
Roboty mostowe:
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZDs-1a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZDd-2a
Nawierzchnia na kapach PZDs-1a
Nawierzchnia na kapach PZDd-2a
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – hydrofobizacja PZDd-2a
Przepusty ekologiczne:
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZŁ-1a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZŁ-2a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZM-3a
Nawierzchnia na kapach PZM-3a

Roboty branżowe:
– przebudowa kolizji SZR01
– Wykonanie kanału technologicznego: pomiary światłowodu
– Ułożenie geowłókniny, montaż koszy gabionowych i uzupełnienie kamieniem, humusowanie koryta (30mb koryta), wykonanie obruku z kamienia pod obiektem PZDd-2a: rzeka Karasiówka