Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 05/07/2022

20.06.2022 – 26.06.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 1, 2
– Wykonanie humusowania skarp: DK19 odc. 1
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm: DK19 odc. remontowany
– Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: DK19 odc. 1 i 2
– Profilowanie skarp: przy przepustach PZŁ 1; PZŁ 2; PZŁ 3; na DK19/74
– Wykonanie ścieków skarpowych: DK19
– Wykonanie obrzeży betonowych: DK19
– Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej DK19
– Wykonanie uszczelnienia bram i furtek: km 0+000 do 3+400
– Wykonanie robót brukarskich – umocnienie dna rowu płytka – DK 19 odc 2
– Wykonanie robót brukarskich – korytka muldowe – DK 19 odc 2
– Ustawienie słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiektach PZDs-1a i PZDd-2a
– Ustawienie słupów i zabetonowanie głowic ekranu przeciwolśnieniowego na DK19 w km 0+130 – 0+230 str. L+P (przy PZDs-1a) w km 0+022 – 0+122 str. L+P (przy PZDs-2a)
SEKCJA 3-4
– Odmulanie przepustów – sekcja 3 i 4
Roboty mostowe:
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZDs-1a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZDd-2a

Przepustyskrzynkowe:
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZŁ-1a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZŁ-2a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZM-3a

Roboty branżowe:
– Zasilanie SZR 01 i 07 – Oczekiwanie na podpisanie Umowy na dostawę prądu przez Zamawiającego z PGE
– Zbiorniki retencyjne: roboty naprawcze zbiornika ZR17