Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 05/07/2022

27.06.2022 – 03.07.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnikiem gr. 20 cm – DK19 odc. remontowany
– Montaż barier drogowych DK19
– Roboty brukarskie DK 19 – wykonanie obrzeży betonowych
– Roboty brukarskie DK 19 – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
– Roboty brukarskie DK 19 – wykonanie ścieków skarpowych
– Roboty brukarskie DK 19 – wykonanie korytek muldowych
– Roboty brukarskie DK 19 – umocnienie rowu korytkiem muldowym
– Naprawa humusowania skarp usuwanie usterek sekcja 1 i 2
– Odmulanie przepustów stalowych
– Wykonanie humusowania skarp – DK19 odc. 1
– Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego – DK19 odc. 1 i 2
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na pasach technologicznych: dolnej warstwy powierzchniowego utrwalenia
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na pasach technologicznych górnej warstwy
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na zjazdach\
SEKCJA 3-4
– Odmulanie przepustów – sekcja 3 i 4
– Naprawa humusowania skarp usuwanie usterek sekcja 3 i 4
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na pasach technologicznych: sekcja 3 i 4
Roboty mostowe:
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZDs-1a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZDd-2a

Przepusty skrzynkowe:
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZŁ-1a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZŁ-2a
Prace wykończeniowe + wyposażenie obiektu PZM-3a

Roboty branżowe:
– Zasilanie SZR 01 i 07 – Oczekiwanie na podpisanie Umowy na dostawę prądu przez Zamawiającego z PGE
– Zbiorniki retencyjne: roboty naprawcze zbiornika ZR17