Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 11/12/2018

03.12.2018 – 09.12.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych i dróg poprzecznych: korony drogi głównej i pasów technologicznych oraz węzłów,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie dojazdów do zbiorników retencyjnych ZR3 i ZR6 oraz wjazdów awaryjnych,
 • Opracowywanie Szczegółów drogowych,
 • Opracowywanie Planów Warstwicowych Miejsca Obsługi Podróżnych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Wprowadzenie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Inżyniera.

Branża mostowa:

 • Korekta projektu wykonawczego w zakresie obiektów,
 • Weryfikacja obliczeń obiektów inżynierskich,
 • Opracowywanie przedmiarów.
 • Przygotowanie kompletnego projektu wykonawczego.

Branża sanitarna:

 • Przygotowanie projektów wykonawczych.

Branża wod-kan:

 • Opracowywanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej – Tom 4.1 Budowa kanalizacji deszczowej,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,
 • Zmiana rozwiązań zbiorników ppoż. zamkniętych na otwarte i związana z tym aktualizacja przebiegu sieci wod-kan,
 • Przygotowywanie projektów wykonawczych do przekazania Inżynierowi.

Branża energetyczna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,
 • Wysyłanie dokumentacji do uzgodnienia projektu wykonawczego do PGE Rzeszów.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów.

Branża zieleni:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.