Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/01/2020

16.12.2019 – 22.12.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB, analiza projektów technologicznych sprężenia – branża mostowa.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Roboty ziemne nasyp: S19 km 2+850-2+925; S19 km 2+960-3+115; S19 km 4+4250-4+441; S19 km 4+560-4+710; S19 km 6+500
– Roboty ziemne wykop S19 km 2+230-2+675; S19 km 6+450-6+800
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: S19 km 4+250-4+441; S19 km 4+560-4+710
– Odhumusowanie: TG km 10+200-10+600; TG km 10+800-10+900; TG km 11+600-12+000
– Wykop: TG km 9+700;TG km 10+500; TG km 10+780; TG km 11+500
– Nasyp: TG km 10+600-10+770; DDL07 km 0+730-0+950; DDL10 km 0+000-0+516
– Osuszenie nasypu: DDL 10 km 0+000 – 0+516
– Osuszenie podłoża pod nasyp DDL 10 km 0+440-0+516
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDL 07 km 0+275- 0+900; DDL 10 km 0+024 – 0+410
– Wykonanie warstwy kruszywa DDL 07 km 0+275-0+950; DDL 10 km 0+024-0+410.
– Osuszenie nasypów.

Roboty mostowe:
– Wykonanie dróg dojazdowych – WS-3
– Wymiana gruntu – WS-3
– Wykonanie wykopu – WS-3
– Zbrojenie fundamentu– podpora- WS-4
– Deskowanie, zbrojenie UN i korpusu jezdnia prawa – WS-5
– Betonowanie UN i korpusu jezdnia prawa – WS-5
– Montaż wpustów i sączków strona prawa – WS-5
– Deskowanie fundamentów P1 (bez ścianki zaplecznej) -WD-7
– Betonowanie korpusu podpory P1 (bez ścianki zaplecznej) -WD-7
– zbrojenie korpusu podpory P1 (bez ścianki zaplecznej) – WD-7
– Deskowanie słupów podpory P2 – WD-7
– Betonowanie słupów podpory P2 – WD-7
– Zbrojenie korpusu podpory P3 – WD-7
– Wykopy – WD-10
– Wzmocnienie podłoża pod fundamentami w technologii trenchmixing – WD-14
– Deskowanie i tyczenie chudego betonu – PZDsz-8
– Beton niekonstrukcyjny fundamentów – PZDsz-8

Roboty branżowe:
– Kolizja 3SN
– Kolizja wodociągowa W3 km 3+450; W7 km 9+546; W11 km 17+960; W10 km 13+448
– KD_ odc S4.1 km 11+200
– KD odc S-ZR11 km 10+900
– Przebudowa sieci drenarskich odc 73S7 -73S9 – km 9+000
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – humusowanie
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – wykop
– Kolizja G1 13+100; G2 15+675; G3 17+987

Przepusty skrzynkowe:
– PZŁ_02 betonowanie ławy fundamentowej
– P_04 montaż zbrojenia płyty zespalającej
– PZM_08a betonowanie ławy fundamentowej
– PZM_08b betonowanie ławy fundamentowej
– PZM_08a montaż prefabrykatów 2,0×2,0
– PZM_08b montaż prefabrykatów 2,0×2,0
– PZM_08 montaż prefabrykatów 2,0×2,0
– PZM_12 betonowanie ścian i ściany czołowej lewej strony ustroju nośnego
– PZM_12 montaż deskowania prawej strony ustroju nośnego – strop + ściany – otwarcie
– PZM_12 montaż zbrojenia prawej strony ustroju nośnego – ściany + strop
– PZM_12a montaż zbrojenia ścian czołowych