Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 29/12/2020

21.12.2020 – 27.12.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Roboty ziemne wykop: TG od 2+100 do 2+950 – rów; TG od 8+000 do 8+200 – rów; DP2742L, DDP07 – rów”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 2+920 do 2+970; TG od 3+000 do 3+380 + L01P/2P odc. „”b””; TG 4+450 + TG 4+550″
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: L01P odc. „”b””; L02P odc. „”b””; 2+930; Prawy pas technologiczny 3+150; DDP07″
„Kształtowanie skarp: TG od 2+100 do 2+950 ; TG od 8+000 do 8+200; DP2742L, DDP07 ”
„Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5: Prawy pas technologiczny, od 3+300 do 3+500”
„Zasypka pasa rozdziału: TG od 7+600 do 8+050”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: Prawy pas technologiczny od 3+300 do 3+500”
„Wykop pod przepust stalowy z blach spiralnie karbowanych: Droga dojazdowa DDL01, PH DDL01-1+151.46 – średnica przepustu: 80 cm”
SEKCJA 3-4
„Roboty zabezpieczające na okres zimowy: TG 9+000 – 18+137”
„Wykop:  PT str. P 9+400; PT str. L 9+300 – 9+400; PT str. L 9+450 – 9+500; TG str. P 10+900 – 10+950; TG str. P 11+000 – 11+050”
„Nasyp: MOP Prawy; PT str. P 14+600 – 15+300; PT str. P 16+900; PT str. L 10+350 – 10+700; PT str. P 15+650; PT str. P 13+900; DD02 str. P; TG 12+700 – 12+800 – nasyp z gruntu przepuszczalnego”
„Profilowanie podłoża: PT str. P 15+800 – 17+000”
„Profilowanie skarp:  DP2815L”
„Osuszenie nasypów: DD02 str. P”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. P 14+250-14+950; WA 13+500”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   PT str. P 9+500 – 9+900; PT str. P 10+300 – 10+680; PT str. P 11+000 – 11+200; DP 2815 L -chodnik”
„Obrzeże: DP 2815 L”
„Zbrojenie skarp nasypu: TG 12+700 – 12+800”
Roboty mostowe:
Rozdeskowanie UN WD-15
Ścianka zapleczna (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-15
Zasypka fundamentów MS-13
Izolacja cienka fundamentów MS-13
Zbrojenie przyczółków MS-13
Płyty przejściowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WS-6
Płyty przejściowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-16
Podwaliny betonowe WD-16
Izolacja płyt przejściowych WD-16
Kapy chodnikowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-20
Zasypki obiektu WD-20
Roboty branżowe:
SO1        Budowa oświetlenia drogowego montaż słupów z wysięgnikami zasilanego z SO1 trasa główna
SO9        Budowa oświetlenia drogowego  (montaż fundamentów) zasilanego z SO 9 droga DP2742L
Kanał technologiczny PT prawy 5+200-5+250
Kanał technologiczny PT prawy 5+600-5+750
Kanał technologiczny PT prawy 4+700-4+950
Kolizja wodociągowa W8 km 10+473-10+657
Kanalizacja deszczowa – wyloty przykanalików wpustów na skarpę – km 6+700-6+800
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 4+600
Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+000
ZR-14 Prace wykończeniowe
Budowa MOP:
Montaż witryn wejściowych – MOP Prawy
Montaż witryn wejściowych- MOP Lewy
Obróbki blacharskie stropodachu – MOP Prawy
Obróbki blacharskie stropodachu – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 8 – Wykonanie schodów