Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 15/12/2021

06.12.2021 – 12.12.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach wraz z odmuleniem rowów TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie poboczy: TG 1+800 – 2+200 str. P; 6+050-6+200 L
– Humusowanie skarp, rowów, terenów płaskich: 1+550-1+600
– Umocnienie dna rowów + cieki skarpowe: TG km 1+500, TG km 1+200 str.P, TG km 1+800 P, 3+400 P
– Przepusty w ciągu rowów TG i pasów technologicznych: 1+000 – 1+300, PH S19P-1+225.51; PH S19P-1+267.48, PH S19L-1+211.22-HDPE, PHS19L-1+267.41-HDPE, PH PTP-2+104.30-STALOWY, PH PTP-1+864-STALOWY
– Montaż drogowych barier ochronnych na poboczach: TG km 1+909-2+177 str. L, 2+060-2+160 str.P, 1+300-1+532 str.P; TG km 1+288-1+440 str.L, 5+954-6+002 str.L, 0+640-0+747 str.P, 1+056-1+192 str.P, 1+912-2+060 str.P, 5+740-5+760 str.P, 2+290-2+310 str.L; TG km 1+829-1+911 str.L, 1+136-1+268 str.L, 6+000-6+128 str.L
– Oznakowanie pionowe na S19 od km 0+000 do km 3+000
SEKCJA 3-4
– Wykonanie humusowania skarp i terenów płaskich TG 9+000 do 18+137 lokalnie – naprawa uszkodzeń
– Usuniecie warstwy humusu pod wzmocnienie skarp narzutem kamiennym TG str. L 9+100 – 9+300, TG str. L 11+400 – 11+500, TG str. L 10+950 – 11+100
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, pobocze DDP10, DDL07
– Czyszczenie nawierzchni MOP prawy – drogi manewrowe i stanowiska postojowe
– Porządkowanie terenu budowy
– Załadunek z hałdy i wywóz TG str. L 10+400
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,2m TG 9+000 do 18+000
– Wykop rowka pod sączek TG str. L 9+020 – 9+100, TG str. L 9+250 – 9+320
Roboty mostowe:
Uzupełniające badania geotechniczne – etap drugi PZDs-1a
Roboty branżowe:
Uruchomienia i pomiary na zasilaniu docelowym oświetlenia
Uruchomienia i pomiary na zasilaniu docelowym SZR
Budowa kanału technologicznego
MOP LEWY+PRAWY – porządkowanie terenu
Kanalizacja deszczowa – km 0+000-3+000 (czyszczenie kanalizacji deszczowej)
Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 01, 02, 03 – prace wykończeniowe
PZM 03 – schody