Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 24/04/2020

06.04.2020 – 12.04.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: S19 km 0+000-0+350
– Roboty ziemne nasyp: TG S19 km 0+325-0+730; TG S19 km 1+550-1+760 ; TG S19 km 2+801-3+201, warstwa: 5, 9, 13, 14 +Węzeł Szastarka L02P odc „b” km 0+090-0+406 TG S19 km 4+250-4+430, warstwa 4 ”
– Roboty ziemne wykop: TG S19 km 1+000-1+100; TG S19 km 1+200-1+550; TG S19 km 1+400+1+720; TG S19 km 2+250-2+500; TG S19 km 6+600
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: S19 km: 0+475-0+640, 2+814-2+920 warstwa 6, 2+963-3+083, 3+087-3+201, warstwa 14 boki nasypu, zbiornik ZR-3,
– Wykop pod przepust stalowy z blach spiralnie karbowanych: PH S19P- 5+750.00 – średnica przepustu:80 cm
– Porządkowanie terenu wokół PZDs-1

SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: DDL16 km 0+190 – 0+360
– Wykop: TG km 10+750- 10+850 TG km 16+800-16+900, 17+000-17+100, 17+800-17+900;
MOP Lewy wg TG km 9+950-10+150
– Nasyp: TG km 11+200- 11+300; TG km 17+300 – 17+800; MOP Lewy wg TG km 10+150-10+300
– Wykonanie warstwy kruszywa gr.20 cm: bypass WD18
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDP21 km 0+000-0+142 bypass WD18
– Ulepszenie podłoża pod nasyp: TG km 17+425-17+625
– Ulepszenie nasypu: MOP Lewy wg TG km 10+110-10+300
– Ulepszenie 2 warstwy nasypu: TG km PZM (17+638) – 17+761
– Ulepszenie 3 warstwy nasypu: TG km 17+471-PZM (17+638)
– Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp: TG km 11+250-11+400
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: PH DDP15 – 0+011.46– średnica przepustu: 80 cm; PH DDL07 – 1+207.60– średnica przepustu: 60 cm; PH DDP06 – 0+016.31– średnica przepustu:80 cm
– Osuszenie nasypów.

Roboty mostowe:
Deskowanie ścian – PZDs-1
Zbrojenie ścian – PZDs-1
Betonowanie ścian – PZDs-1
Montaż konstrukcji stalowej- PZDd-2
Rozdeskowanie ścian – WS-3
Zbrojenie fundamentów P1 – WS-6
Montaż łożysk – WD-7
Deskowanie fundamentów P1 – PZDsz-8
Betonowanie fundamentów P1 – PZDsz-8
Rozdeskowanie fundamentów – PZDsz-8
Zbrojenie ścian – WS-9
Zasypka fundamentów P2- PZDsz-11a
Zasypka fundamentów – WS-12
Deskowanie korpusów podpór P1 – WD-16
Zbrojenie korpusów podpór P1 – WD-16
Zasypka fundamentów – WD-18
Deskowanie korpusu P1 – WD-18
Zbrojenie korpusu P1 – WD-18
Izolacja cienka fundamentów P2 – WD-20
Zasypka fundamentów – WD-20

Roboty branżowe:
Melioracja MOP
Kanalizacja deszczowa – KDZR3 km 1+700
Kanalizacja deszczowa – KDZR19 km 18+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 6+800 – 7+200)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 14+000 – 15+000)
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – humusowanie skarp
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – wykop
Ciek wodny Karasiówka – wykop

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Zbrojenie płyty dennej
PZŁ_1, Betonowanie płyty dennej
PZŁ_2, Zbrojenie ścian
PZM_14, Zbrojenie płyty zespalającej i ścian czołowych
PZM_14, Betonowanie płyty zespalającej