Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 30/04/2020

20.04.2020 – 26.04.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: TG od 1+100 do 1+200
– Odwóz humusu z lasu: TG od 0+580 do 0+700, odwóz na 1+950; TG od 1+550 do 1+700, odwóz na 1+950; TG od 2+550 do 2+600″
– Roboty ziemne nasyp: TG od 1+550 do 1+760, w. 18; TG od 1+629 do 1+760, warstwa 17; TG od 2+963 do 3+080, w. 6, w.5; TG od 3+087 do 3+385, w.11 , w.10; TG od 4+000 do 4+430, w. 3; TG od 4+555 do 4+710, w. 3; TG od 8+024 do 8+084, w. 15; L02P odc. „”b””, L01p odc. „”b””; DDP01 od 0+000 do 0+400
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+730 do 1+550; L02P odc. „”b””, L01P odc. „”b””; WA-L km 2+300
TG od 2+550 do 2+600; TG 6+100; TG od 6+500 do 7+000; TG od 8+200 do 8+300
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG 1+600 do 1+760, TG od 1+555 do 1+725, ulepszenie boków nasypu; TG od 2+700 do 2+760, w. 2; TG od 2+760 do 2+900, w. 3; TG od 2+970 do 3+070, ulepszenie boków nasypu; TG od 3+100 do 3+280, ulepszenie boków nasypu; TG od 3+280 do 3+380, w.12; TG od 4+050 do 4+430, w. 4; TG od 2+963 do 3+080, w. 6; TG od 3+087 do 3+370, w. 11, ulepszenie boków nasypu; L02P odc. „”b””, od 0+170 do 0+260; L01P odc. „”b””, od 0+230 do 0+270; TG od 2+650-2+670, wzmocnienie podstawy nasypu; TG od 3+430 do 3+530, wzmocnienie podstawy nasypu
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH S19L 3+403,45 – średnica przepustu: 100 cm

– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5: TG S19 km 2+220-2+650
– Wymiana gruntów: TG S19 od 0+557 do 0+568 oraz 0+584 do 0+596, 1 strefa przypodporowa
– Rozbiórka nawierzchni bitumicznej: Parking ITD; DP2744L
-Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego: Parking ITD; DP2744L
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 9+900 – 9+950; DDL16 km 0+675 – 1+010; DG108739L 0+000 – 0+215; DDL17 0+000 – 0+260
– Wykop: TG km 14+400 – 14+600; TG km 14+800 – 15+000; TG km 15+000 15+100;TG km 15+800 – 15+900 rów str. L;TG km 15+950 – 16+000 Pas technologiczny str. L; TG km 16+100 – 16+200 str.L (wykop rów); MOP Lewy wg TG km 10+050 -10+100; TG km 17+100 – 17+200; TG km 17+900 – 18+100
– Nasyp: TG km 16+200-16+400; TG km 16+650 16+750; TG km 16+800 – 16+900; TG km 17+300 – 17+800; MOP Lewy wg TG km 10 +150 – 10+300
– Ulepszenie nasypu/Ulepszenie podłoża pod nasyp: MOP lewy wg TG km 10 +150 – 10+300
TG km 15+735 – 16+180; TG km 16+180 – 16+260
– Ulepszenie 2 warstwy nasypu: TG km 16+550 – 16+650; TG km 17+320- 17+530; MOP lewy wg TG km 10 +150 – 10+300
– Ulepszenie 1 warstwy nasypu: TG km PZM (17+638) – 17+740; TG km 16+540 – 16+650;
TG km 16+400 – 16+450
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5: TG km 17+000 – 17+100
– Wykonanie warstwy kruszywa 0/31,5: DDP21 km 0+070 – 0+140
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Węzeł Modliborzyce PH M-L04P-0+027.93 – średnica przepustu: 100 cm
Roboty mostowe:
Deskowanie ścian – PZDs-1
Zbrojenie ścian – PZDs-1
Betonowanie ścian – PZDs-1
Betonowanie ścian – PZDd-2
Montaż konstrukcji stalowej Viacon- PZDd-2
Zbrojenie fundamentów P1 – WS-6
Deskowanie fundamentów P1- WS-6
Zbrojenie fundamentów P2 – WS-6
Deskowanie fundamentów P2- WS-6
Deskowanie ustroju nośnego- WD-7
Zbrojenie ścian – WS-9
Deskowanie ścian – WS-9
Betonowanie ścian – WS-9
Deskowanie ustroju nośnego – WD-14
Zasypka fundamentów – WD-15
Deskowanie korpusów podpór P3 – WD-16
Zbrojenie korpusów podpór P3 – WD-16
Betonowanie korpusów podpór P3- WD-16
Deskowanie korpusu P1 – WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bez fundamentów) trasa główna S19 strona L+P km 17+750 – 18+140
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR08
Kolizja wodociągowa MOP
Melioracja MOP
Kanalizacja deszczowa – KDZR3 km 1+850
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 2+600)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 6+800 – 7+200)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 17+300-17+900)
Kolizja wodociągowa W7-  przepięcie wodociągu km 9+500
Rozładunek materiałów  km 0+730
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-01 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – Układanie dociążającej warstwy piasku
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – układanie foli uszczelniającej
Ciek wodny Karasiówka – wykop

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_2, Zbrojenie ścian
PZM_6, Zbrojenie i deskowanie ścian prawa strona
PZM_7, Zasypka
PZM_8, Zasypka
P 09, Zasypka nad drenażem nad przepustem
PZM_12, Zbrojenie płyt przejsciowych
PZM_13, Zasypka
PZM_14, Betonowanie ścian czołowych
PZM_14, Zasypka