Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 10/04/2020

30.03.2020 – 05.04.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: S19 km 0+000-0+450; DDP07 km 0+000-0+600
– Odwóz humusu z lasu km 1+000-1+400; 5+500-6+000
– Roboty ziemne nasyp: TG S19 km 1+550-1+760; TG S19 km 2+814-2+925 w-wa 6; 2+963-3+083 w-wa:11, 12; 3+087 3+189 w-wa: 14, 15; TG S19 km 4+975-5+100; TG S19 km 6+320-6+411; 6+800-7+200; DDP03 0+000-0+375
– Roboty ziemne wykop: TG S19 km 1+000 – 1+100; TG S19 km 1+400-1+700; TG S19 km 2+250-2+500; TG S19 km 4+975-5+100; TG S19 km 6+475-7+000
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5: DDP03 km 0+000-0+370; DDL01 km 0+750 – 1+100
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: S19 km 2+700-2+825, 7+190-7+330; S19 km 2+963-3+083, 3+087-3+189 – boki nasypu; Pas technologiczny lewy 2+960-3+350; DDP03 0+000-0+100; Łącznica L01P
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH S19P km 3+403.40 – średnica przepustu:100 cm; DDL05 km 1+061.48 – średnica przepustu: 60 cm

SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 11+150-1+250; TG km 15+225-15+600; TG km 16+475-16+725; DDL16 km 0+360 – 0+525
– Wykop: TG km 9+700- 10+050; TG km 17+000-17+200; TG km 17+800-18+000; MOP Lewy wg TG km 9+900-10+000
– Nasyp: TG km 10+100-10+200; TG km 17+300 – 17+800; MOP Lewy wg TG km 10+100-10+300
– Ulepszenie podłoża pod nasyp: TG km 17+265-17+425; TG km 17+740-17+800
– Wzmocnienie podstawy nasypu: TG km 17+520-17+563; TG km 17+350-17+425
– Ulepszenie 3 warstwy nasypu: TG km PZM (17+638) – 17+734; TG km 17+741-PZM (17+638)
– Ulepszenie 4 warstwy nasypu: TG km 17+520-PZM (17+638); TG km 17+563-PZM (17+638)
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: PH MOP Fel. P-dm 1 – 0+140.98 – średnica przepustu: 80 cm; PH MOP Fel. L- dm 1- 0+134.00 – średnica przepustu: 60 cm; PH MOP Fel. L- dm 1- 0+536.06 – średnica przepustu: 80 cm
– Osuszenie nasypów
Roboty mostowe:
Deskowanie ścian – PZDs-1
Zbrojenie ścian – PZDs-1
Zasypka ścian – PZDd-2
Zasypka fundamentu – PZDd-2
Montaż konstrukcji stalowej – PZDd-2
Zbrojenie ścian – WS-3
Deskowanie ścian – WS-3
Betonowanie ścian – WS-3
Izolacja cienka ścian – WS-4
Zasypka ścian – WS-4
Rozdeskowanie skrzydeł – WS-5
Izolacja cienka ścian – WS-5
Zasypka ścian – WS-5
Wyciąganie ścianek szczelnych – WS-6
Wymiana gruntu – WS-6
Wykop – WS-6
Zbrojenie segment A-P1 – WS-6
Beton niekonstrukcyjny fundamentów P1 – WS-6
Zbrojenie fundamentów P1 i P2 – PZDsz-8
Deskowanie fundamentów – PZDsz-8
Betonowanie fundamentów P2 – PZDsz-8
Zasypka fundamentów – WD-10
Betonowanie fundamentów P1 – WS-12
Zbrojenie fundamentów P1 – WS-12
Rozdeskowanie fundamentu – WS-12
Izolacja cienka fundamentów – WS-12
Izolacja fundamentów P1 – PZDsz-11a
Rozdeskowanie fundamentu – PZDsz-11a
Betonowanie ciosów podłożyskowych – WD-14
Deskowanie korpusów podpór P3 – WD-15
Zbrojenie korpusów podpór P3 – WD-15
Betonowanie korpusów podpór P3 – WD-15
Deskowanie korpusów podpór P1 – WD-16
Zbrojenie korpusów podpór P1 – WD-16
Deskowanie słupów – WD-16
Betonowanie słupów – WD-16
Betonowanie ciosów podłożyskowych – WD-17
Deskowanie korpusów podpór P1 – WD-18
Zbrojenie korpusów podpór P3 – WD-20
Deskowanie korpusów podpór P3 – WD-20
Betonowanie korpusów podpór P3 – WD-20
Roboty branżowe:
Kolizja wodociągowa MOP
Melioracja MOP
Kanalizacja deszczowa – KDZR7 km 6+300
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 14+000 – 15+000)
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – wykop
Ciek wodny Karasiówka – wykop
Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Zbrojenie płyty dennej
PZŁ_2, Zbrojenie ścian
PZM_6, Zbrojenie płyty dennej
PZM_8 , Betonowanie  ścian czołowych
PZM_ 8b, Betonowanie płyty zespalającej i ścian czołowych
PZM_12a, Zasypka ściany