Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/04/2022

18.04.2022 – 24.04.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Wykonanie odmuleń przepustów drogowych: sekcja 2
– Frezowanie nawierzchni bitumicznej DK19 odc. 1 i 2
– Odhumusowanie zakresu robót ziemnych DK19 odc. 1 i 2
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: sekcja 1 TG km 6+700 str P, 5+970 – 6+300 str P, TG str L+P, 9+900-9+000 – poprawki, TG str L 0+500 0+000
– Wywóz – utylizacja nadmiaru materiału z wykopu: TG str P km 2+000
– Rozbiórka zakresu robót ziemnych DK19 odc. 1 i 2: DK19 odc. 1 i 2 – km 364+540, 364+907
– Profilowanie skarp: TG 0+700 1+100
– Zasypywanie przepustu skrzynkowego: PZM-3 km 2+127
– Wykonanie ogrodzeń: montaż siatki dogęszczającej TG km 1+500 2+100
SEKCJA 3-4
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 3 i sekcja 2; TG str L+P 9+600 – 9+900, 0+000 – 10+500 – poprawki
– Wykonanie ogrodzeń: montaż siatki dogęszczającej: ZR-14, ZR-16, ZR-18
– Wykonanie ogrodzeń: zasypywanie siatki: ZR-16, ZR-18, km 9+000 – 12+200 str.L
– Korekta spadków nawierzchni betonowej: miejsca ważenia pojazdów MOP Felinów
Roboty mostowe:
Deskowanie ustroju nośnego PZDd-2a
Zbrojenie ustroju nośnego PZDd-2a
Beton ustroju nośnego PZDd-2a
Izolacja cienka PZDs-1a
Zasypka obiektu PZDs-1a

Przepusty ekologiczne:
Deskowanie konstrukcji przepustu PZŁ-1a
Zbrojenie konstrukcji przepustu PZŁ-1a
Beton płyty dennej PZŁ-1a
Deskowanie konstrukcji przepustu PZŁ-2a
Zbrojenie konstrukcji przepustu PZŁ-2a
Beton płyty dennej PZŁ-2a
Zbrojenie ścian bocznych PZDd-2a
Deskowanie ścian bocznych PZDd-2a

Roboty branżowe:
Wykonanie kanału technologicznego: montaż światłowodu: cały odcinek S19
Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
Kolizja 3SN (Felinów) – Oczekiwanie na poprawienie przez PGE przewiertu pod rowem na rzędnej zgodnej z projektem