Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/07/2018

09.07.2018 – 15.07.2018

Branża  drogowa:

 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych dróg,
 • Przygotowanie uzupełnienia do złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych,
 • Przygotowywanie materiałów do zatwierdzenia PSOR przez GDDKiA.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera, do stanowiska projektanta odnośnie uwag Konsultanta do materiałów na ZOPI, uszczegóławianie rozwiązań projektowych.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczenia posadowień (c.d.)

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych.
 • Przekazanie do Wód Polskich korekt do operatu wodnoprawnego na zarzuty i wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z uwagami PGW Wody Polskie,
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na tymczasowy przepust na rzece Sanna,
 • Przygotowanie materiałów do wysłania do uzgodnień z zarządcami sieci,
 • Wysłanie materiałów zamiennych na naradę koordynacyjną zgodnie z uwagami Starostwa Janów Lubelski.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Uszczegóławianie dokumentacji w zakresie Projektu Wykonawczego do uzgodnienia z gestorami sieci.
 • Przygotowanie i złożenie uzupełnienia do złożonych wniosków o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania, przebudowy i likwidacji urządzeń wodnych,
 • Przygotowanie uzupełnienia do złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego i operatów wodnoprawnych w zakresie budowy, przebudowy oraz likwidacji rzek i cieków naturalnych,
 • Przygotowanie i złożenie materiałów na Naradę Koordynacyjną celem uzyskania Opinii ZUDP.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Wysłanie wniosków o wydanie nowych warunków przyłączenia dla zasilania WC na terenie MOP-u,
 • Uzyskanie uzgodnienia z WITD w Lublinie w sprawie zapotrzebowania mocy dla stanowiska ITD.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych.

Ochrona środowiska:

 • Przygotowanie oraz przekazanie uzupełnień i wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w związku z wezwaniem RDOŚ w Lublinie.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowywanie projektu podziału nieruchomości i złożenie w PODGIK,
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z czasowym korzystaniem z nieruchomości.