Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/07/2018

16.07.2018 – 22.07.2018

Branża  drogowa:

 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych dróg,
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi do przekrojów podłużnych dodatkowych jezdni,
 • Przygotowywanie materiałów do zatwierdzenia PSOR przez GDDKiA.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera, do stanowiska projektanta odnośnie uwag Konsultanta do materiałów na ZOPI, uszczegóławianie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie materiałów pn. „Analiza dostępności do działek zlokalizowanych w rejonie inwestycji”,
 • Przygotowanie materiałów do uzgodnienia lokalizacji bramownic Krajowego Systemu poboru Opłat z odpowiednimi operatorami.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczenia posadowień – cd. Obliczenia ustrojów niosących.

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie materiałów do wysłania do uzgodnień z zarządcami sieci,
 • Wysłanie materiałów zamiennych na naradę koordynacyjną do Starostwa Kraśnik.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Wprowadzenie korekt do operatu wodnoprawnego na zarzuty zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia PGW Wody Polskie,
 • Wysłanie materiałów zamiennych na naradę koordynacyjną do Starostwa Kraśnik,
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na tymczasowy przepust na rzece Sanna.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie wersji elektronicznej Projektu Budowlanego do przeglądu,
 • Przygotowanie wykazu punktów poboru energii PPE,
 • Przesłanie projektów do gmin celem poinformowania o rozwiązaniach projektowych.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych.

 

 

Zieleń:

 • Przygotowanie poprawionego Projektu Budowlanego ,po uwagach Inżyniera na ZOPI,
 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych.