Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 27/07/2020

20.07.2020 – 26.07.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: DK 19/74 odc. 03; DK 19/74 odc. 04; L01P odc. „a” + L02P odc. „a”
– Roboty ziemne wykop: TG od 1+861 do 2+220; L01P odc. „a” + L02P odc. „a”; L01L + L02L; TG od 3+400 do 3+600 + prace porządkowe; TG od 6+000 do 6+300; TG od 7+200 do 7+300; TG od 8+400 do 9+000
– Wykop rowów + skarpowanie nasypu z odkładem na warstwę nasypu: TG od 0+360 do 0+560; TG od 0+360 do 0+700
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 0+360 do 0+560; TG od 1+784 do 1+900; TG od 5+770 do 5+980; TG 3+085; TG od 3+087 do 3+385,5, w.5; TG od 3+420 do 3+600; L01L + L02L; TG od 8+000 do 8+178; DDL05; DDL06
– Roboty ziemne nasyp: DP2802L
– Osuszanie nasypów: TG od 1+784 do 1+845; TG 1+870 do 1+900; TG 3+085; TG od 3+421,5 do 3+533; TG od 5+760 do 5+920; TG od 5+950 do 5+970; TG od 6+200 do 6+260; TG od 6+320 do 6+350; TG 7+990; TG od 8+002,3 do 8+178, w. 1; DP2743L; DP 2802L; PZDsz-8;LP01 odc. „b” + LP02 odc. „b”; L01L + L02L ulepszenie podłoża; DDL05; DDL06 od 0+110 do 1+140; DDL06 od 0+050 do 0+090; DDL06 od 0+300 do 0+650
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): L01P odc. „a” + L02P odc. „a”; TG od 6+245 do 6+320; TG od 8+400 do 8+620
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG od 8+160 do 8+400
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG S19 km 4+950-5+275; TG S19 km 5+500-5+770
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG od 3+700 do 4+430; TG od 4+900 do 5+300; TG od 5+450 do 5+770
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG km 3+820 – 4+340, str. L i P; TG od 4+680 do 5+720, str. P; TG od 4+680 do 5+730, str. L
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 3+825 do 4+335, str. L i P; TG od 4+685 do 5+715, str. L i P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 3+820 do 4+340, str. L i P; TG od 3+830 do 4+335 str. L i P; TG od 4+680 do 5+720, str. L i P; TG od 4+685 do 5+715, str. P
– Bariery energochłonne: DP2744L
– Odspajanie i kruszenie skały TG S19 km 6+000-6+200 TG S19 km 0+900
– Kształtowanie poboczy (podbudowa pod ścieki monolityczne): TG od 3+800 do 4+400; TG od 6+400 do 6+500
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH DDP03-0+568.94 – średnica przepustu: 60 cm
SEKCJA 3-4
– Wykop: TG 9+700 – 9+800; TG 10+000 – 10+100; TG 10+200 – 10+300; TG 10+400 – 10+500; TG 11+300 – 11+600; TG 17+200 – 17+225
– Nasyp: TG (PZDsz) 10+725 – 10+755 (PZM); TG 11+100 – 11+200
– Nasyp: DW857 (WD14)0+210 – 0+390; DG108739L WD20(0+271) – 0+290; DD02 0+170 – WD15(0+217); DD03 WD16(0+208) – 0+250; DD04 (WD17) 0+060 – 0+280; DDL15a 1+400 – 1+600; DDL15b 0+000 – 0+150; DDL16
– Osuszenie nasypów: TG 11+120 – 11+185; DW857 0+200 – 0+400; DG108739L WD20(0+271) – 0+355; DD02 0+170 – WD15(0+217); DD03 WD16(0+208) – 0+230; DD04 (WD17) 0+060 – 0+280; DDL15a 1+520 – 1590
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 11+700 – 12+100; TG 17+180 – 17+235; DDL16 0+100 – 0+750
– Warstwa mrozoochronna: TG 11+700 – 12+100; TG 17+200 – 17+250
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. Lewa 17+450 – 17+500; TG str. Lewa i Prawa 17+200 – 17+250
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. Lewa i Prawa 17+200 – 17+550
– Profilowanie podłoża: TG 10+200 – 10+400; TG 11+500 – 11+700
– Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa: 0/31,5 TG 17+450 – 17+640
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8 cm: TG 13+419 – 13+710, str.P
-Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60, KR3 – KR6 grubości 8 cm: TG 13+570 – 14+010, str.L
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 17+190 do 17+950, str. P; TG od 17+190 do 17+950, str. L
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu PZDs-1
Izolacja elementów prefabrykowanych PZDs-1
Zasypka konstrukcji stalowej PZDd-2
Zasypka obiektu WS-3
Izolacja elementów prefabrykowanych WS-3
Zasypka przyczółków WS-5
Zbrojenie i deskowanie poprzecznic -etap I WS-6
Betonowanie poprzecznic – etap I WS-6
Zbrojenie skrzydeł WS-6
Deskowanie skrzydeł WS-6
Izolacja cienka przyczółków WD-7
Zasypka obiektu WD-7
Deskowanie ścianek zaplecznych WD-7
Izolacja cienka ścian PZDdsz-8
Zbrojenie, deskowanie, betonowanie zamków i uciągleń PZDdsz-8
Montaż elementów prefabrykowanych Optem PZDdsz-8
Dren za obiektem WS-9
Deskowanie ścian PZDsz-11a
Zbrojenie ścian PZDsz-11a
Betonowanie ścian PZDsz-11a
Izolacja cienka ścian PZDsz-11a
Deskowanie ścian WS-12
Zbrojenie ścian WS-12
Dren za obiektem WD-14
Dren za obiektem WD-15
Dren za obiektem WD-16
Rusztowanie pod UN WD-16
Deskowanie UN WD-16
Deskowanie UN WD-17
Zbrojenie UN WD-17
Dren za obiektem WD-17
Izolacja ścian WD-17
Zasypka obiektu WD-17
Izolacja ścian WD-18
Montaż łożysk WD-20
Izolacja cienka korpusów WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego trasa główna S19 strona prawa km 2+550 – 2+900   – S01
Budowa oświetlenia SO MOP Prawy
Budowa oświetlenia SO MOP Lewy
Montaż pierścieni odciążających km 4+950-5+200
Kanalizacja deszczowa – KD-6.1 km 5+900
Kanalizacja deszczowa – KD ZR6/1 – km 6+400
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 4+950-5+200
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 8+300
Kanalizacja deszczowa MOP km 10+000
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – Umocenienie skarp i dna
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-06 – Wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-07 – Odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-17 – Układanie foli izolacyjnej
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-17 – Układanie dociązającej warstwy piasku
Prace ziemne w jarze km 10+755
Budowa MOP:
Murowanie ścian MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ01, Hydroizolacja
PZŁ02, Hydroizolacja
PZM_3, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_3, Deskowanie ścian czołowych
PZM_3, Betonowanie ścian czołowych
PZM_05, Wyposażenie: Deski gzymsowe+krawężniki
PZM_05, Wyposażenie: Betonowanie kap
PZM_12, Wyposażenie: Deski gzymsowe+krawężniki