Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 06/08/2021

26.07.2021 – 01.08.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu. Naprawa wymyć po opadach deszczu
– Odmulanie rowów: TG km 3+000-3+400, 1+800-1+850
– Naprawa rowu: TG 1+900, SP
– Wykop: TG km 0+000 – 0+350; TG km 0+735 – 1+568; TG 3+000 Str. P; TG km 1+800-1+850 – rów
– Nasyp: Zjazdy DDP07, DDL05, DDP04; Przestrzeń pomiędzy łącznicami 3+350, Str. P
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 2+950-3+080, DDL05 0+750-0+950 – skarpy; TG km 1+580-1+850, 2+960-3+080, L02P odc.b – poprawa zahumusowanych skarp
– Uszczelnienie rowów geomembraną: TG km 2+960-3+000, L02P odc.b
– Profilowanie terenów płaskich: TG km 1+690-1+750, 2+960-3+000
– Obsiew traw: TG km 8+800-8+980, 2+960-3+080, L02P odc.b
– Koszenie pasa rozdziału: TG km 3+000-3+400
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Zjazdy DDP07, DDL05, DDP04 + Dojazd do ZR-9
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Pasy technologiczne profilowanie 4+500-5+200, 3+500-4+500, 2+900-4+500, 9+000
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10: Rondo Węzeł Szastarka DK19/74
– Pobocza: TG 0+600, 2+900, 1+600
– Bypass przy DK19 odc. 3 i 4 + Rondo DK19/74: rozbiórka
-Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: TG km 1+800-1+846
– Kostka betonowa: rondo węzeł Szastarka, wyspy węzeł Szastarka DK-19 + pierścień ronda
– Kostka granitowa: rondo węzeł Szastarka, poszerzenie DK-19
– Kostka granitowa zamulanie: węzeł Szastarka rondo DK 19+ poszerzenie DK 19
– Krawężnik kamienny: rondo węzeł Szastarka
– Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem o przekroju poprz. 0.09 m (przy nawierzchni bitumicznej): wyspy węzeł Szastarka DK 19, rondo węzeł Szastarka
– Ściek skarpowy: TG km 5+820 str.P
– Ekrany akustyczne – Montaż podwalin: EL-1 TG km 0+348 – 0+526 str. L, EP-2 TG km 2+933 – 3+066 str. P
– Ekrany akustyczne – Montaż paneli: EL-1 TG km 0+348 – 0+526 str. L
– Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: PH 2744L-0+094.00; PH DD01-0+291.27-POPRAWA; PH DD01-0+348.38-POPRAWA
– Montaż bariery osłonowej BSL-0,9/D: TG km 2+889 – 2+920
– Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 5+139-5+283, 5+147-5+217 str.P, TG km 7+139-7+443, 6+752-6+765, 6+774-6+805, 6+379-6+407, 6+414-6+458, 8+262-8+046 str.L, TG km 7+630-7+670 str.P
TG km 3+379-3+385, 3+412-3+448, 5+616-5+672, 6+415-6+479, 6+458-6+552, 6+649-6+725, 7+077-7+377 str.P, TG km 2+704-2+908, 3+427-3+475, 3+574-3+621, 3+814-3+903 str.P
SEKCJA 3-4
– Odmulanie rowów i profilacja: TG str. P 9+400 – 9+700
– Odhumusowanie: Zjazdy DDL15
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG 9+500 do 13+500
– Wykop: TG 12+400 do 12+500 – odcinek zjawisk krasowych, TG str. L 10+800-10+900, DDP15 – rów
– Nasyp: Zjazdy DDP20, DDL17, DDL16, DDL15b, DDL15a, DDL07, DDL12,MOP lewy (nasyp pod chodnik i enklawy), TG 12+600
– Profilowanie skarp, poboczy i rowów TG str. P 12+500-12+800
– Rozbiórka nasypu przeciążeniowego: TG 12+650 – 12+800
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DDL12
– Podbudowa pomocnicza C5/6: L04L
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: MOP Lewy i Prawy – chodnik, Zjazdy DDP16, DDP17, DDP18
– Kruszywo 0/31,5 – profilowanie: MOP Lewy, L04L
– Wykonanie przepustów pod zjazdami: DP2803L
– Obrzeże: MOP Lewy
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP Prawy i Lewy
– Krawężnik kamienny: MOP Lewy
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2: DDL07, DW857
– Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 9+459-9+503, 9+527-9+895, 11+758-11+184, 11+424-11+550, 11+656-11+830 str.L, TG w km 10+758-10+794, 10+794-11+090, 11+090-11+136,
11+136-11+172, 11+172-184, 11+424-11+550, 11+656-11+728, 11+728-11+830, 9+459-9+503, 9+527-9+895, TG km 9+913-9+925, 10+281-10+309, 10+353-10+525  11+396-11+424,str.L
TG km 10+175-10+321, 10+554-10+666 str.P, TG km 10+863-10+911,10+955-11+119, 11+086-11+158, 11+228-11+392, 11+597-11+755, str.P, TG km 9+594-9+882, 9+462-9+594 str.P, TG km 9+925-10+281, 10+525-10+697 str.L
– Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm TG 12+200 do 12+290 str. L i P
– Wykonanie rozbiórki korytek trójkątnych betonowych: TG 12+200 do 12+290 str. P i L
– Rozbiórka podbudowy pomocniczej C5/6: TG 12+200 do 12+290 P i L
– Rozbiórka warstwy mrozochronnej: TG 12+200 – 12+300
– Rozbiórka pasa rozdziału: TG 12+200 – 12+300
– Ekrany akustyczne – montaż podwalin i paneli: EP-4.1 TG km 9+638 – 9+962 str. P
– Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: PH M-L04-0+204.00
– Załadunek materiału z hałdy: TG 12+500
– Montaż barier linowych BL-4/D: TG km 10+450 – 11+600
Roboty mostowe:
Umocnienie skarp PZDd-2
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-3
Umocnienie skarp WS-4
Izolacja UN z papy MS-13
Umocnienie skarp – ścieki skarpowe PZDs-1
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-6
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu PZDdsz-8
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-9
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu PZDsz-11a
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-12
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu MS-13
Montaż barier MS-13
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy  km 10+000
Budowa oświetlenia drogowego (fundamenty) zasilanego z SO4 MOP Felinów strona Lewa km 10+000
Budowa oświetlenia drogowego (słupy, oprawy) zasilanego z SO4 MOP Felinów strona Lewa montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy  km 10+000
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000 (regulacja wysokościowa studni oraz krat wpustów )
Kanalizacja deszczowa – km 0+700-9+000 ( czyszczenie kanalizacji deszczowej)
Kanalizacja deszczowa – km 12+000-12+300 (montaż wylotów wpustów na skarpę)
Kanalizacja deszczowa – KD-ZR14 km 12+500-12+600
Kanalizacja deszczowa – KDZR16a km 12+650-12+850
ZB-2 MOP Ułożenie warstw konstrukcji km 10+000
Budowa MOP:
– robót nie prowadzono

Przepusty skrzynkowe:
P04 – Odmulanie