Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 29/11/2018

19.11.2018 – 25.11.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych i dróg poprzecznych (przekroje poprzeczne, konstrukcja nawierzchni),
 • obliczanie stateczności skarp i przyjęcie sposobu zbrojenia skarp,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przygotowanie Stanowiska Projektanta i wprowadzenie uwag Inżyniera do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża mostowa:

 • Korekta projektu wykonawczego w zakresie obiektów,
 • Opracowywanie rysunków zbrojeniowych ustrojów nośnych i podpór,
 • Weryfikacja obliczeń obiektów inżynierskich,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów.

Branża sanitarna:

 • Opracowanie i przekazanie do weryfikacji Tomów 5.1; 5.2; 6.1; 6.1; 7.1; 7.2 projektu wykonawczego,
 • przygotowanie projektów wykonawczych do uzgodnień z gestorami sieci.

Branża wod-kan:

 • Opracowanie i przekazanie do weryfikacji tomu 4.1; 14.1 i 14.2 projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,
 • Analiza wezwania przesłanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23.11.2018.

Branża energetyczna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji projektu wykonawczego – Tom 8.1,
 • Wysłanie dokumentacji do uzgodnienia z PGE Lublin,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie dokumentacji do uzgodnienia projektu wykonawczego z Orange,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów.

Branża zieleni:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Opracowanie i przekazanie do weryfikacji przez Inżyniera Tomów 13.1 projektu wykonawczego (MOP Felinów – prawy),
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ochrona środowiska:

 • Analiza wezwania przesłanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23.11.2018.

Prace Projektowe inne:

 • Uzyskanie zatwierdzenia w PODGiK w Kraśniku zamiennego projektu podziału działki ew. 1895 obręb Słodków Trzeci oraz dodatkowego zakresu mapy do celów projektowych (w związku ze zmianą rozwiązania w rejonie rzeki Karasiówki)