Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/11/2019

11.11.2019 – 17.11.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 2+000-2+400; 2960-3+060; 5+075-5+170; DDP03 km 0+000-0+470; DDP07 km 0+300-0+600,
– Roboty ziemne nasyp S19 km 2+700-2+900; 3+450-3+725; 4+050-4+200; 4+525-4+650; 4+700-4+950,łącznice L01P i L02P; DDL01 km 0+000-0+800; 0+950-1+000
– Roboty ziemne wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu S19 km 4+700-4+900
– Roboty ziemne wykop S19 km 5+000-5+150; 5+925; 6+450-6+800
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDL01 km 0+030-0+750
– Odhumusowanie TG km 9+000-9+350; 10+100-10+200; 11+400-11+600; 13+450-13+700; 15+600-15+700+WD17; 17+200-17+250 ; MOP Felinów, strona lewa, km 10+000 – 10+300
– Wykop TG km 9+350-9+500; 11+300-11+400
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDP 10 km 0+300 – 0+600; DP 2803L km 0+000-0+750; DDL07; DDL08 km 0+000-0+070; DDP10 km 0+570-0+850; DDP11a km 0+200-0+275; MOP strona prawa; DP 2803L km 0+000-0+700
– Osuszenie nasypów DDL08 km 0+000-0+0070; DDP10 km 0+ 600-0+900; DDP11a km 0+200-0+290; MOP Felinów, strona prawa

Roboty mostowe:
– WD-7 Trenchmix
– Wykopy – PZDdsz – 8
– WS-5 – Deskowanie ław fundamentowych
– WS-5 – Beton ław fundamentowych
– WS-5 – Zbrojenie ław fundamentowych
– Deskowanie fundamentów SC1-L i SC2-L -WS-5
– Betonowanie fundamentów (SC1-L i SC2-L )
– Roboty zbrojarskie fundamentów (SC1-P i SC2-P) – WS-5
– Wykonanie deskowania fundamentów (SC1-P i SC2-P ) – WS-5
– Wykonanie drogi dojazdowej (dodatkowe roboty) – WS-5
– Wzmocnienie podłoża pod ustrój nośny -WS-5
– Roboty betoniarskie chudziak P1 – WS-4
– Badania geologiczne – WD-17

Roboty branżowe:
– Kolizja 4SN
– Kolizja 7NN
– Kolizja T-10, T-11, T-12, T-14, T-15
– Kolizja wodociągowa W3 3+450
– Kolizja wodociągowa W9 13+000
– Przebudowa sieci drenarskich odc 28S1,27S1 km 8+100
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – wykop
– odc. KD-SW-2/3 9+300.
– Kolizja G3 17+987

Przepusty skrzynkowe:
– PZŁ_1 wykop pod ławę fundamentową
– PZŁ_2 wykop pod ławę fundamentową
– P_04 izolacja z papy termozgrzewalnej
– PZM_12a zbrojenie podwaliny ścian czołowych
– PZM_12 beton konstrukcyjny płyty dennej C30/37
– PZM_13 betonowanie C30/37 płyty dennej ustroju nośnego