Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/11/2019

18.11.2019 – 24.11.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB, analiza projektów technologicznych sprężenia – branża mostowa.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 2+960-3+060; pas technologiczny lewy km S19 0+550-0+850
– Roboty ziemne nasyp S19 km 1+840-2+940; S19 km 2+960-3+060; S19 km 3+135-3+380; S19 km 4+500-4+975 (nasyp GWN); S19 km 7+190-7+330
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu S19 km 2+840-2+940; 4+300-4+440; 4+540-4+700
– Roboty ziemne wykop S19 km 2+350-2+520; S19 km 5+000-5+150; S19 km 5+925; S19 km 6+450-6+800
– Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm-warstwa technologiczna DDL01 km 0+030-0+750
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDL01 0+030-0+750
– Odhumusowanie S19 km 9+700-9+800, 13+000-13+100; 14+600-14+700; 15+600-15+700
– Wykop TG km 9+000-9+400; 11+700-11+800
– Nasyp MOP Felinów, strona prawa, strona lewa; DDL 08 km 0+000-0+070; DDP 11a km0+000-0+100; 0+200-0+2975
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 pas technologiczny TG km 10+825-10+950; DDP 10 km 0+550 – 0+900; DDL07 km 0+100-0+219; DG108738L km 0+150-0+300″
– Osuszenie nasypów DDL08 km 0+000-0+0070; DDP11a km 0+025-0+060; 0+100-0+150; 0+180-0+275; 0+200-0+275; MOP Felinów, strona prawa

Roboty mostowe:
– Roboty zbrojarskie fundamentów (SC1-P i SC2-P) – WS-5
– Izolacja cienka fundamentów – WS-5
– Betonowanie fundamentów (SC1-P i SC2-P)
– Zasypka fundamentów – WS-5
– Wzmocnienie podłoża pod ustrój nośny -WS-5
– Zbrojenie ścian korpus – P1 P – WS5
– Roboty zbrojarskie korpus P1 P i P2 P – WS-5
– Deskowanie ścian przyczółka P2-P – WS5
– Deskowanie ścian przyczółka P1-P – WS5
– Wykopy w gruncie nieskalistym – PZDsz-8
– Wykonie wzmocnienia podłoża gruntowego ( trenchmixing ) – WD-7
– Wykopy w gruncie nieskalistym (fundament) – WD-7
– Usuwanie platformy roboczej – WD-7
– Roboty betoniarskie chudziak P1 – WS-4
– Roboty ziemne: wykop pod fundament P2 – WS-4

Roboty branżowe:
– Kolizja 3SN; 7NN; SN-7
– Kolizja T-13; T-15; T-16
– Kolizja wodociągowa W3 3+450
– Kolizja wodociągowa W7 9+546
– DD odc S5
– Rurociąg PP Dn 1000 (6+300) – KD-2
– Przebudowa sieci drenarskich odc 73 S km 8+800
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – wykop
– Kolizja G3 17+987

Przepusty skrzynkowe:
– P_04 izolacja z papy termozgrzewalnej
– P_04 zbrojenie ścian czołowych
– PZM_12 zbrojenie lewej strony ustroju nośnego – ściany