Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/11/2019

25.11.2019 – 01.12.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB, analiza projektów technologicznych sprężenia – branża mostowa.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie: S19 km 0+900-1+000; 6+300-6+350; pas technologiczny lewy km S19 0+750-0+850
– Roboty ziemne nasyp: S19 km 2+825-2+925; S19 km 2+960-3+085; S19 km 4+278-4+435; S19 km 4+545-4+700; S19 km 4+710-4+975 (nasyp GWN)
– Roboty ziemne nasyp: pas technologiczny lewy km S19 0+550-0+850; pas technologiczny lewy -droga technologiczna km S19 1+110-1+270; DD01 km 0+000-0+280 ; bypass przy WS-4
– Roboty ziemne wykop S19 km 0+900-1+000; S19 km 2+230-2+675; S19 km 6+200-6+325; S19 km 6+450-6+800
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: lewy pas technologiczny km 0+550-0+850; km 1+110+1+270
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: S19 km 2+960-3+085; 4+700-4+975 + bypass przy WS-4; lewy pas technologiczny km 0+550-0+850; 1+110-1+270; DDP 01 km 0+000-0+270
– Odhumusowanie: S19 km 17+180-17+250; km 13+050-13+100; km 13+137-18+000; DDL01 km 0+000-0+300; DDL10 km 0+000-0+300; DP 21 km 0+000-0+142
– Wykop TG km 9+300-9+600; 11+700-11+800; 17+900-17+950; DDL08 km 0+000-0+065
– Nasyp MOP Felinów, strona prawa ; DDL 07 km 0+000-0+200 ; DDL 08 km 0+000-0+065 ; DDP 11a km 0+180-0+275; DP 21 km 0+000-0+142
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDL 08 km 0+000 – 0+065; DDP 11a km 0+000-0+292
– Wykonanie warstwy kruszywa DDP 11a.
– Osuszenie nasypów DDL08 km 0+000-0+065; DDP11a km 0+200-0+275; MOP Felinów, strona prawa DM3+miejsca parkingowe

Roboty mostowe:
– Umocnienie pod wieże UN – WS-5
– Wykonanie deskowania przyczółka P1P -WS-5
– Deskowanie ustroju nośnego strona prawa – WS5
– Beton niekonstrukcyjny P1, P2, P3 – WD-7
– Zbrojenie fundamentów P1, P2, P3 – WD-7
– Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego (trenchmixing) – PZDsz-8

Roboty branżowe:
– Kolizja 3SN; 5NN; 7NN
– Kolizja T-13
– Kolizja wodociągowa W3 3+450
– Kolizja wodociągowa W7 9+546
– KD-5 km 13+600
– Przebudowa sieci drenarskich odc 121S1 km 10+300 (namierzanie istniejących zbieraczy w celu weryfikacji z projektem; nie znaleziono istniejącego zbieracza głównego- oczekiwanie na ustalenia projektanta)
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – wykop
– Kolizja G3 17+987

Przepusty skrzynkowe:
– P_04 izolacja z papy termozgrzewalnej
– P_04 zbrojenie ścian czołowych
– PZM_12 montaż deskowania lewej strony ustroju nośnego – ściany
– PZDd_4 izolacja z papy termozgrzewalnej