Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 17/02/2020

10.02.2020 – 16.02.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB,
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
– Opiniowanie projektów technologicznych – sekcja mostowa.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Wykop, wykonanie zasypki, montaż, zasypanie przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych:
DL05 km 2+178,05 – średnica przepustu: 80 cm
– Wykop, wykonanie zasypki, montaż, zasypanie przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: DG108625L km 0+076,46
– Odhumusowanie, nasyp: objazd przy WD_7
– Odhumusowanie platformy roboczej pod Trenchmixing PZDs-1, 0+530 – 0+625

Roboty mostowe:
– Betonowanie korpusów – PZDd-2
– Deskowanie korpusów – PZDd-2
– Zbrojenie fundamentów – WS-3
– Deskowanie fundamentów – WS-3
– Izolacja cienka fundamentów (Lublin) – WS-4
– Zasypka fundamentów P1 (Lublin) – WS-4
– Zasypka fundamentów P2 – WS-4
– Deskowanie ścian P1 – WS-4
– Zbrojenie UN (strona lewa) – WS-5
– Wykonanie wykopów – WS-9
– Deskowanie i betonowanie fundamentów – WD- 10

– Zbrojenie fundamentów – WD- 10
– Beton niekonstrukcyjny fundamentów – PZDsz-11a
– Trenchmixing – WS-12
– Izolacje fundamentów – WD-14
– Zasypanie fundamentu P2 – WD-14
– Słupy podpory nr 2 (zbrojenie, deskowanie, betonowanie) – WD-14
– Zbrojenie korpusu P1 i P3 – WD-14
– Deskowanie korpusu P1 i P3 – WD-14
– Betonowanie korpusu P3 – WD-14
– Zbrojenie fundamentów podpór – WD-15
– Zbrojenie korpusów podpór – WD-15
– Beton niekonstrukcyjny fundamentów – WD-16
– Zbrojenie fundamentów podpór – WD-16
– Zbrojenie korpusu P1 – WD – 17
– Deskowanie korpusu P1 – WD – 17
– Zbrojenie słupów – WD – 17
– Beton niekonstrukcyjny fundamentów – WD – 18
– Zbrojenie fundamentu P1 – WD – 18
– Wykonanie wykopów fundamentów – WD – 20
– Wykonanie drogi dojazdowej – WD – 20

Roboty branżowe:
– Kolizja wodociągowa W10 km 13+448
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – geowłóknina separacyjno -filtracyjna

Przepusty skrzynkowe:
– PZM_5
– P 09
– PZM_12a
– PZM_13