Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 28/02/2020

17.02.2020 – 23.02.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB,
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Opiniowanie projektów technologicznych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
Odhumusowanie S19 (platformy roboczej pod TrenchmixingPZDs-1, 0+530 – 0+625)
Odhumusowanie lewy pas technologiczny km 3+180-3+350
Odhumusowanie, nasyp: objazd przy WD_7″
Wykonanie objazdu (bypassu) przy obiektach: DDP2743L (obiekt WD-7)- wykonanie nasypu
Wykonanie objazdu (bypassu) przy obiektach: DDP2743L (obiekt WD-7)- ułożenie płyt drogowych
Wykop pod platformę roboczą dla wykonania wzmocnienia na dojeździe do obiektu metodą trenchmixing S19 0+537-0+584
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu: DDP2743L (obiekt WD-7)
Usypywanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (obiekt WD-7)
Prace porządkowe – odprowadzenie wody opadowej (DDL01,DDL03)
Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: DP2803L km 0+789,03 – średnica przepustu:80 cm
Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: DDP 21 km 0+008,87 – średnica przepustu:80 cm

Roboty mostowe:
Zbrojenie fundamentów – PZDs-1
Deskowanie korpusów – PZDd-2
Betonowanie ścian – PZDd-2
Zbrojenie fundamentów – WS-3
Betonowanie fundamentów – WS-3
Zbrojenie ścian P1 i P2 – WS-4
Zbrojenie ścian – WS-4
Izolacja cienka korpusu P3 – WD- 7
Zasypka fundamentów P1 i P3 – WD- 7
Wykonanie wykopów – WS-9
Trenchmixing – WS-9
Izolacja fundamentów P3 – WD- 10
Wykopy fundamentów – WS-12
Zbrojenie podpór – WD-14
Deskowanie korpusu P1 – WD-14
Izolacja korpusu P3 – WD-14
Zbrojenie podpór – WD-15
Deskowanie korpusu P3 – WD-15
Beton niekonstrukcyjny fundamentów – WD-16
Beton fundamentów – WD-16
Zbrojenie fundamentów podpór P1 i P3 – WD-16
Deskowanie fundamentu P1 – WD-16
Deskowanie korpusu P1 – WD – 17
Zbrojenie korpusu P1 – WD – 17
Betonowanie korpusu P1 – WD – 17
Deskowanie słupów P2 – WD – 17
Beton fundamentów P1 – WD-18
Zbrojenie fundamentów podpór – WD-18
Beton niekonstrukcyjny fundamentów – WD – 20
Zbrojenie fundamentów podpór P1 i P3- WD – 20

Roboty branżowe:
Kolizja wodociągowa W10 km 13+448
Kolizja wodociągowa W11 km 17+960
Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_2
PZM_5
P 09
PZM_12a
PZM_13