Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 01/03/2021

22.02.2021 – 28.02.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Monitoring i roboty zabezpieczające przed roztopami teren Pasa drogowego.
SEKCJA 3-4
Roboty zabezpieczające.
Roboty mostowe:
Betonowanie korpusów  MS-13
Deskowanie korpusu podpór MS-13
Zbrojenie korpusu podpór MS-13
Zbrojenie ścian bocznych MS-13
Deskowanie ścian bocznych MS-13
Betonowanie ścian bocznych MS-13
Poprzecznica (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) MS-13
Ścianka zapleczna (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) MS-13
Montaż łożysk MS-13
Ciosy podłożyskowe MS-13
Izolacja cienka przyczółków MS-13
Izolacja cienka fundamentów MS-13
Zasypka fundamentów MS-13
Montaż balustrad WS-6
Schody skarpowe WD-16
Umocnienie stożków WD-16
Umocnienie stożków WD-17
Roboty branżowe:
SO2    Budowa oświetlenia drogowego (montaż wysięgników i opraw) zasilanego z SO2 Węzeł Szastarka L01P i L02P
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (montaż wysięgników i opraw) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO10  Budowa oświetlenia drogowego (montaż wysięgników i opraw) zasilanego z SO10 trasa główna
Kanał technologiczny
Kanalizacja deszczowa – montaż wyposażenia studni, montaż włazów studni km. 0+000 – 9+000
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych km. 0+300 – 9+000 Montaż wylotu kanalizacji W-1.3/1 L02L
Budowa MOP:
Prace hydrauliczne
Obróbki blacharskie

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 11 – Betonowanie  ścian czołowych