Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

sobota 16/06/2018

21.05.2018 – 27.05.2018

W dniach 21.05.2018 – 27.05.2018(tydzień 30), Wykonawca prowadził prace projektowe nad:

Branża drogowa:

 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego(rewizja 1) – wprowadzanie uwag oraz uszczegółowienie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie i przekazywanie materiałów do audytu BRD,
 • Przygotowanie danych do operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • Przygotowanie materiałów do opinii zgodnie z ustawą o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i wystąpienie do jednostek opiniujących,
 • Wprowadzanie uwag Kierownika Projektu do PRD-u.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczania statyczno-wystrzymałościowe ustrojów nośnych wiaduktów.

Branża Sanitarna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża wodnokanalizacyjna:

 • Przygotowanie operatów wodnoprawnych.

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego,
 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie oświetlenia.

Branża teletechniczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Ochrona środowiska:

 • Udział w spotkaniu w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin w celu omówienia uwag do Raportu Oddziaływania na Środowisko.

Zieleń:

 • Wprowadzanie korekt rozwiązań projektowych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego(rewizja 1).

Geodezja:

 • Przygotowanie projektu podziału nieruchomości.

Geotechnika:

 • Przygotowanie i przekazanie dokumentacji geotechnicznej(uzupełniającej)