Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 11/05/2020

04.05.2020 – 10.05.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: DDL06 od 0+000 do 0+682; TG od 1+100 do 1+200
– Odwóz humusu z lasu: TG od 1+800 do 1+900, odwóz na 1+900
– Roboty ziemne nasyp: TG od 1+621 do 1+760, w. 15 + skarpowanie nasypu;TG od 2+963 do 3+080, w. 4 + skarpowanie nasypu; TG od 3+087 do 3+387, w.8; TG od 3+500 do 3+700; TG od 4+000 do 4+430, w. 2 + skarpowanie nasypu; TG od 4+555 do 4+710, w. 2; TG od 8+070 do 8+084, w. 14
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+730 do 1+550; TG od 3+500 do 3+700 – wykop rowu TG od 8+200 do 8+400
– Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego: DP2744L
-Warstwa mrozoochronna TG S19 km 2+220-2+650
– Warstwa ulepszonego podłoża „Plac składowy Szastarka” TG km 3+800
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH DD01 km. 0+348.38 – średnica przepustu: 80 cm; PH DDL05a km 0+008,24 – średnica przepustu: 80 cm; PH 2742L km. 0+077.44 – średnica przepustu: 80 cm
– Profilowanie i dosypka warstwy podbudowy zasadniczej pod roboty bitumiczne: DDL01 od 0+050 do 1+100; DDP03 od 0+000 do 0+800
– Prace porządkowe po weekendowych opadach, usunięcie mokrego gruntu, poprawienie dróg technologicznych,prace odwodniające wykopy i nasypy
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 9+900 – 9+950; TG km 11+400 – 11+600; DDL15b km 0+100-0+807; L03P i L04P
– Wykop: TG km 12+000 – 12+200; TG km 13+100-13+300; TG km 13+800-14+100; TG km 14+200 -14+400 pas technologiczny str. Lewa; TG km 17+250;TG km 17+950 – 18+050
– Nasyp: TG km 15+450 – 15+500; TG km 15+800-16+000; TG km 16+000 – 16+250; DP2815L 0+225 – 0+325; WD-18(0+193) – 0+320; DG 108739L 0+075 – 0+150; DDL17 0+000 – 0+260
– Ulepszenie nasypu/ ulepszenie podłoża pod nasyp: TG km 15+495 – 15+600, w. 1 str.P; TG km 15+720 – 15+750, w. 2; TG km 15+750 – 15+830, w. 1 str.L; TG km 15+855 – 15+950, w. 1; TG km 16+035 – 16+250;TG km 10+100, w.1 MOP Lewy
– Warstwa mrozoochronna TG km 16+650 – 17+220
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG km 16+275 – 16+500; TG km 17+100-17+220
– Osuszenie nasypów.
Roboty mostowe:
Zasypka ścian – PZDs-1
Montaż konstrukcji stalowej Viacon – PZDd-2
Zasypki ścian – PZDd-2
Zasypka fundamentów – WS-6
Zbrojenie fundamentów P1 i P2 – WS-6
Deskowanie UN P1 i P2 – WS-6
Betonowanie UN P1 i P2 – WS-6
Deskowanie ustroju nośnego – WD-7
Zbrojenie ustroju nośnego – WD-7
Deskowanie ścian – PZDsz-8
Zbrojenie ścian – PZDsz-8
Zbrojenie ścian – WS-9
Deskowanie ścian – WS-9
Deskowanie Korpusu P1 i P3 – WD-14
Deskowanie ustroju nośnego – WD-14
Zasypka fundamentów – WD-16
Zasypka fundamentówr – WD-18
Zasypka fundamentów – WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable,bednarka, bez fundamentów) MOP Felinów strona prawa
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR MOP Felinów strona Prawa
Kolizja wodociągowa MOP
Melioracja MOP
Kanalizacja deszczowa – KDZR1 km 0+750
Kanalizacja deszczowa – KDZR19 km 18+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 4+700)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 16+800)
Ustawienie studni SW19/4, porządkowanie terenu
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-01 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-04 – odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – Układanie dociążającej warstwy piasku
Ciek wodny Karasiówka – wykop
Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Zbrojenie i deskowanie ścian lewa strona
PZŁ_2, Zbrojenie i deskowanie stropu lewa strona
PZM03, Betonowanie płyty zespalającej
P04, Betonowanie ścian czołowych
PZM_5, Zasyka-profilowanie
PZM_6, Rozbieranie i czyszczenie deskowania
PZM_8, Hydroizolacja
PZM_14, Zasypka