Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 09/05/2022

02.05.2022 – 08.05.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Wykop pod wykonanie materacy DK19 odc. 1 i 2
– Profilowanie podłoża pod wykonanie materaca DK19 odc. 1
– Układanie geowłókniny 800KN pod materac – DK19 odc 1. i 2
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: sekcja 1
– Naprawa skarp narzutem kamiennym: sekcja 2 – km 6+000
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: średnica przepustu: 80 cm PH DK19-1-0+263.36
– Wykonanie oczyszczeń przepustów drogowych: sekcja 2
– Wykonanie nasypu: DK19 odc. 1
– Osuszanie nasypu: DK19 odc. 1
– Wykonanie zasypki materaca gruntem rodzimym DK19 odc.1
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 2
SEKCJA 3-4
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 4, 3
Roboty mostowe:
Izolacja gruba UN PZDs-1a
Zasypka pod drenaż PZDd-2a
Izolacja cienka ścian PZDd-2a
Izolacja gruba UN PZDd-2a

Przepusty ekologiczne:
Zbrojenie konstrukcji przepustu PZŁ-1a
Izolacja gruba PZM-3a
Zbrojenie konstrukcji przepustu PZŁ-2a

Roboty branżowe:
Wykonanie kanału technologicznego: montaż światłowodu (1.Spawanie światłowodu 48J; 2.Montaż światłowodu 8J – 10 kompletów „odejść” od magistrali 48J do węzłów komunikacyjnych WK SZR) cały odcinek S19
Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
Zasilanie SZR 01 – uzyskanie od PGE warunków przebudowy kolizji słupa ze zjazdem
Kolizja 3SN (Felinów) – Oczekiwanie na poprawienie przez PGE przewiertu pod rowem na rzędnej zgodnej z projektem