Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/05/2022

16.05.2022 – 22.05.2022

„Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

 

 


„Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: sekcja 1 i 2
– Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, grubości 18 cm: DK19 odc. 1 i 2
– Wykonanie nasypu: DK19 odc. 1 i 2
– Wykonanie ścieków trójkątnych: DK19
– Wykonanie krawężników betonowych: DK19
– Wykonanie odmuleń przepustów drogowych: sekcja 2
– Wykonanie krawężników kamiennych: DK19
– Umocnienie wylotów/wylotów przepustów drogowych: STALOWE : PH DK19-1-0+263.36; PH PTP-2+104.30; PH PTP-1+864 1 STRONA PRAWA, HDPE: PH S19P-1+267.48; PH S19P-1+225.51, PH S19L-1+211.22
– Wywóz – utylizacja nadmiaru materiału z wykopu: TG str P km 1+900
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 2 ”

„SEKCJA 3-4
– Naprawa skarp narzutem kamiennym: sekcja 3
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 4, 3

„Roboty mostowe:
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe PZDs-1a
Zbrojenie płyt przejściowych PZDs-1a
Beton płyt przejściowych PZDs-1a
Montaż desek gzymsowych PZDd-2a
Montaż krawężników PZDd-2a
Kotwy kap chodnikowych PZDd-2a
Zbrojenie kap chodnikowych PZDd-2a
Izolacja cienka ścian PZDd-2a
Drenaż zasypki przyczółka PZDd-2a
Zasypka obiektu PZDd-2a
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe PZDd-2a
Podwaliny betonowe PZDd-2a

 

 

 

 


„Przepusty ekologiczne:
Izolacja cienka PZŁ-1a
Deskowanie konstrukcji przepustu PZŁ-2a
Beton wlotu/wylotu przepustu + płyta zespalająca PZŁ-2a
Izolacja cienka PZŁ-2a
Montaż desek gzymsowych PZM-3a
Montaż krawężników PZM-3a
Kotwy kap chodnikowych PZM-3a
Beton kap chodnikowych PZM-3a
Zasypka obiektu PZŁ-1a
Zbrojenie kap chodnikowych PZM-3a

Roboty branżowe:
– Wykonanie kanału technologicznego: montaż i łączenie światłowodu
– Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
– Układanie geowłókniny i montaż koszy gabionowych: rzeka Karasiówka
– Uzupełnienie kamieniem koszy gabionowych, humusowanie koryta: rzeka Karasiówka
– Kanalizacja deszczowa DK19/74 „