Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 08/06/2022

23.05.2022 – 29.05.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: sekcja 2
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DK19 odc. 1
– Profilowanie skarp nasypów DK19 odc. 2
– Wykonanie ścieków trójkątnych: DK19
– Wykonanie krawężników betonowych: DK19
– Wykonanie krawężników kamiennych: DK19
– Wykonanie nasypu: DK19 odc.2
– Skarpowanie wykopu: TG km 2+000
– Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, grubości 18 cm: DK19 odc. 2
– Zasypanie płyt przejściowych: PZDs 1A – DK19 odc. 1
– Wywóz – utylizacja nadmiaru materiału z wykopu: TG str P km 1+900
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 2
SEKCJA 3-4
– Wykonanie odmuleń przepustów drogowych: sekcja 2 – wykonano
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 4 i 3
Roboty mostowe:
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe PZDd-2a
Zbrojenie płyt przejściowych PZDd-2a
Beton płyt przejściowych PZDd-2a
Podwaliny betonowe PZDd-2a
Zbrojenie kap chodnikowych PZDd-2a
Beton kap chodnikowych PZDd-2a
Stożki PZDs-1a
Izolacja cienka PZDs-1a
Montaż desek gzymsowych PZDd-2a
Izolacja gruba UN PZDd-2a
Przepusty ekologiczne:
Zasypka obiektu PZŁ-1a
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe PZŁ-1a
Zasypka obiektu PZŁ-2a
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe PZŁ-2a

Roboty branżowe:
– Wykonanie kanału technologicznego: montaż i łączenie światłowodu
– Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
– Humusowanie materacy gabionowych i koryta na odcinku przed PZDd-2a; Układanie geowłókniny, montaż koszy gabionowych i wypełnienie kamieniem na odcinku pod PZDd-2a: rzeka Karasiówka
– Kanalizacja deszczowa: DK19/74