Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 08/06/2022

30.05.2022 – 05.06.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: sekcja 2
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego: DK19 odc. 2 PZDd2a
– Profilowanie skarp nasypów: DK19 odc. 1 i 2 – km 2+000 przy DP01
– Profilowanie podbudowy z kruszywa pasy technologiczne: sekcja 1 km 0+000-2+000
– Wykonanie ścieków trójkątnych: DK19 – odc. 1, odc.2 remontowany
– Wykonanie krawężników kamiennych: DK19 odc.2 remontowany
– Wywóz – utylizacja nadmiaru materiału z wykopu / glina
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W gr. 6 cm: DK19 odc.1, PZDd2a
– Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P, gr. 10 cm: DK19 odc.1, PZDd2a
– Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm: DK19 – odcinek remontowany
– Warstwa ścieralna Beton asfaltowy SMA 11S, gr. 4 cm  DK19 – km 366+200 – 367+380
– Ułożenie ścieku z kostki: DK19 odc. 1
– Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2: DK19 odc. 1 dojazd do przepustów
– Wykonanie odmuleń przepustów drogowych: sekcja 2
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 2
SEKCJA 3-4
– Wykonanie odmuleń przepustów drogowych: sekcja 4
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 3 i 4
Roboty mostowe:
Nawierzchnia na kapach PZDs-1a
Nawierzchnia na kapach PZDd-2a
Montaż desek gzymsowych PZDs-1a
Zasypka stożków PZDs-1a
W-wa wiążąca PZDs-1a
Izolacja gruba PZDd-2a
Zasypka stożków PZDd-2a
W-wa wiążąca PZDd-2a
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – hydrofobizacja PZDd-2a
Przepusty ekologiczne:
Izolacja cienka PZŁ-1a
Zbrojenie płyt przejściowych PZŁ-1a
Beton płyt przejściowych PZŁ-1a
Izolacja gruba PZŁ-1a
Beton ochronny PZŁ-1a
Izolacja cienka PZŁ-2a
Zbrojenie płyt przejściowych PZŁ-2a
Beton płyt przejściowych PZŁ-2a
Izolacja gruba PZŁ-2a
Beton ochronny PZŁ-2a
Nawierzchnia na kapach PZM-3a

Roboty branżowe:
– Oczekiwanie na podpisanie umowy usunięcia kolizji SZR01 między GDDKiA a PGE w celu umożliwienia zatwierdzenia projektu oraz dopuszczenia do wykonania robót
– SZR-07 – PGE wykonało brakujące elementy. Oczekiwanie na umowę na dostawy energii
– Wykonanie kanału technologicznego: prace montażowe na światłowodzie
– Wykonanie obruku z kamienia przy ścianach obiektu pzdd2a, ułożenie geowłókniny, montaż koszy gabionowych w korycie rzeki na odcinku pod obiektem: rzeka Karasiówka