Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 18/03/2020

09.03.2020 – 15.03.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB,
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
– Opiniowanie projektów technologicznych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie: TG km 0+600-1+100; TG km 1+200-1+650
– Roboty ziemne nasyp: TG km 6+900
– Roboty ziemne wykop: TG km 6+800
– Roboty ziemne wykop rowu: TG km 3+600 do 3+800 L; TG km 7+000 do 7+100 L; TG km 3+600 do 3+800 P
– Odhumusowanie: TG km 17+050-17+150; TG km 17+225-17+300; TG km 17+450 – 17+600; TG km 17+680 – 17+900; TG km 16+925 – 17+050; DW857 km 0+100-0+200, str.P
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: DP 2803L km 0+019,00 – średnica przepustu: 80 cm

Roboty mostowe:
Zbrojenie ścian P1,P2 – WS-4
Deskowanie ścian P1,P2 – WS-4
Betonowanie ścian P1,P2 – WS-4
Deskowanie skrzydeł – WS-5
Wbicie ścianek – WS-6
Badania kontrolne – PZDsz-8
Zbrojenie fundamentów – WS-9
Zbrojenie fundamentów – PZDsz-11a
Beton niekonstrukcyjny fundamentów – WS-12

Roboty branżowe:
Kolizja 5SN, S19 km 11+070
Kolizja 4SN, S19 km 10+150
Kolizja 5nN, S19 km 7+787
Kolizja wodociągowa W6 km 7+950
Kanalizacja deszczowa – KD-2 km 6+300

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Wymiana gruntu+Ława fundamentowa
PZŁ_2, Zbrojenie i betonowanie płyty dennej
PZM_3, Zbrojenie płyty zespalającej
PZM_5, Rozbieranie deskowania
PZM_6, Dojazd do przepustu
PZM_8 + 8b, Zbrojenie płyty zespalającej i ścian czołowych i betonowanie
P 09, Wykonanie zasypki przepustu z blach falistych, Badanie momentu dokręcenia śrub
PZM_12, Zasypka ściany
PZM_12a, Izolacja i zasypka ściany
PZM_13, Rozbieranie deskowania