Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/03/2020

16.03.2020 – 22.03.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB,
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Opiniowanie projektów technologicznych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie platformy roboczej pod Trenchmixing – PZDs-1, 0+530 – 0+625
-Roboty ziemne – wykop pod platformę Trenchmixing TG km 0+557-0+584
– Roboty ziemne – nasyp TG km 0+550-0+625
– Odhumuowanie, nasyp – objazd przy WD-7
– Ułożenie płyt betonowych – objazd przy WD-7
– Usypywanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – objazd przy WD-7
– Prace porządkowe – odprowadzenie wody opadowej – DDL01, DDP03
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż ,wykonanie zasypki rur stalowych spiralnie karbowanych: PH DP 2803 L 0+789,03; PH DDP 21 0+008,87

Roboty mostowe:
– Zbrojenie fundamentów – PZDd-1
– Deskowanie i betonowanie korpusów – PZDd-2
– Deskowanie i betonowanie fundamentów – WS-3
– Deskowanie zbrojenie ścian P1 i P2- WS-4
– Izolacja cienka korpusu P3 – WD-7
– zasypka fundamentów P1 i P3 – WD-7
– Wykopy fundamentu – WS-9
– Trenchmixing – WS-9
– Izolacja fundamentów P3 – WD- 10
– Wykopy fundmentów – WS-12

Roboty branżowe:
– Kolizja wodociągowa W10
– Kolizja wodociągowa W11

Przepusty skrzynkowe:
– Deskowanie przepustu – PZM_13
– Zbrojenie przepustu – PZM-13.
– Izolacja powłokowa przepustu – PZM_12a.
– Montaż elementów przepustu – P_10
– Montaż przepustu – P_9
– Zbrojenie przepustu – PZŁ_2.