Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/03/2020

23.03.2020 – 29.03.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: S19 km 0+000-0+450; S19 km 1+125-1+250; DDP01 km 0+000-0+850; DDP07 km 0+000-0+600
– Odwóz humusu z lasu km 0+500-1+650
– Roboty ziemne nasyp: S19 km 1+600-PZDd-2 (1+760); S19 km 2+828-4+431; S19 km 6+415-6+462; S19 km 6+800-7+200; Węzeł Szastarka – łącznice prawe; DDL01 km 0+740-1+110; Pas technologiczny lewy km 2+960-3+350
– Roboty ziemne wykop: S19 km 1+100-1+700; S19 km 2+250-2+500; S19 km 6+100-6+350; S19 km 6+200-6+600
S19 km 6+475-7+000
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5: DDP03 km 0+370-0+800
– Wykonanie warstwy z kruszywa (warstwa technologiczna): DDP03 km 0+370-0+800
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: DDP2744L km 0+094,00 – średnica przepustu: 80 cm
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: S19 km: 1+600-1+760; 2+844-2+920,warstwa 8; 2+963-3+083, warstwa 13 str.L; 3+094-3+178, warstwa 16; 4+250-4+430, warstwa 5 str.L i str.P; 6+415-6+450, warstwa 4,5
– Ulepszenie krawędzi nasypu: S19 km 2+828-2+920, warstwa 7

SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 15+900-16+425; TG km 16+800-17+050; TG km 17+590-17+638
– Wykop: TG km 17+900-18+050; TG km 17+100-17+200; TG km 13+100-13+150
– Nasyp: TG km 17+300 – 17+900; MOP Lewy km 10+150-10+300; DW 857 km 0+150-0+200, str.P; DDL13 km 0+000+0+040; DDP21 km 0+000-0+100
– Ulepszenie podłoża pod nasyp: TG km 17+440-17+638; TG km 17+265-17+425
– Ulepszenie podłoża pod nasyp: TG km 10+100-10+300,MOP Lewy
– Ulepszenie 5 warstwy nasypu: TG km 17+17+580-17+710
– Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp: TG km 17+250-17+450; MOP Lewy; MOP Prawy
– Osuszenie nasypów.
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: DDL09 km 0+397,94– średnica przepustu: 80 cm; DDL10 km 0+040,00– średnica przepustu:60 cm

Roboty mostowe:
Zbrojenie ścian P1,P2 – WS-3
Deskowanie ścian P1,P2 – WS-3
Betonowanie ścian P1,P2 – WS-3
Rozdeskowywanie ścian – WS-4
Zasypka fundamentów – WS-4
Zbrojenie skrzydeł – WS-5
Deskowanie skrzydeł – WS-5
Betonowanie skrzydeł – WS-5
Rozdeskowywanie skrzydeł – WS-5
Wbicie ścianki szczelnej – WS-6
Wymiana gruntu – WS-6
Wykop – WS-6
Wyciąganie ścianek szczelnych – WS-6
Trenchmixing (ponowne wykonanie paneli) – PZDsz-8
Zbrojenie fundamentów – PZDsz-8

Zbrojenie fundamentów – WS-9
Deskowanie fundamentów – WS-9
Betonowanie fundamentów – WS-9
Zasypka fundamentów – WS-9
Zasypka fundamentów – WD-10
Zbrojenie słupów – WD-10
Deskowanie słupów – WD-10
Betonowanie słupów – WD-10
Zbrojenie fundamentów P1 – PZDsz-11a
Deskowanie fundamentów P2- PZDsz-11a
Betonowanie fundamentów P1,P2 – PZDsz-11a
Zbrojenie fundamentów P1,P2 – WS-12
Deskowanie fundamentów P1 – WS-12
Betonowanie fundamentów P2 – WS-12
Deskowanie ciosów podłożyskowych – WD-14
Deskowanie korpusu P3 – WD-15
Zbrojenie korpusu P3 – WD-15
Deskowanie fundamentów – WD-16
Betonowanie fundamentu P2 – WD-16
Zbrojenie fundamentów – WD-16
Zbrojenie słupów P2 – WD-16
Zasypka fundamentów – WD-17
Deskowanie korpusów podpór: P3 – WD – 18
Zbrojenie korpusów podpór: P3 – WD – 18
Betonowanie korpusów podpór: P3 – WD – 18
Zbrojenie korpusów podpór: P3 – WD-20
Deskowanie korpusów podpór: P3 – WD-20

Roboty branżowe:
Kolizja wodociągowa W6 km 7+950
Kolizja wodociągowa MOP
Melioracja MOP
Kanalizacja deszczowa – KDZR7 km 6+300
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – odhumusowanie

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Zbrojenie i betonowanie płyty dennej
PZŁ_2, Zbrojenie ścian
PZM_6, Zbrojenie i betonowanie płyty dennej
PZM_8, Betonowanie ścian czołowych
PZM_ 8b, Zbrojenie płyty zespalającej i ścian czołowych
P_09, Wykonanie zasypki przepustu z blach falistych
PZM_12, Zasypka ściany, beton C12/15 pod płyty przejsciowe
PZM_12a, Zasypka ściany, Izolacja grubowarstwowa