Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 08/03/2021

01.03.2021 – 07.03.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Roboty zabezpieczające, usuwanie skutków roztopów.
Rozbiórki budynków kubaturowych 3+338-3+360
SEKCJA 3-4
Roboty zabezpieczające.
Udrożnienie rowów i przepustów drogowych, usuwanie zastoisk wody.
„Nasyp: TG 12+540 – 12+820”
„Nasyp pod chodnik: DD04; WD17 – 0+372”
Rozbiórka poszerzeń z kruszywa : DDP18, DDP17
„Profilowanie skarp i rowów :  DD04”
„Wykop podi przepust  stalowy z blach spiralnie karbowanych: Droga ekspresowa S19, PH S19L-13+028.22  – średnica przepustu: 80 cm”
Roboty mostowe:
Izolacja cienka WS-6
Izolacja ścianek zaplecznych WS-6
Betonowanie korpusów  MS-13
Zbrojenie korpusu podpór MS-13
Deskowanie korpusu podpór MS-13
Betonowanie ścian bocznych MS-13
Zbrojenie ścian bocznych MS-13
Deskowanie ścian bocznych MS-13
Ciosy podłożyskowe MS-13
Ścianki zapleczne (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) MS-13
Poprzecznice MS-13
Zasypka przyczółków MS-13
Izolacja cienka przyczółków MS-13
Odwodnienie zasypki przyczółka MS-13
Izolacja z papy – na szerokości kap chodnikowych WD-15
Umocnienie stożków WD-16
Schody skarpowe WD-16
Izolacja z papy – UN WD-16
Umocnienie stożków WD-17
Izolacja ścianek zaplecznych WD-16
Nawierzchnia kap WD-16
Nawierzchnia na kapach z żywicy WD-17
Drenaż za obiektem WD-17
Izolacja cienka WD-17
Zasypka obiektu WD-17
Roboty branżowe:
SO9     Budowa oświetlenia drogowego  (montaż słupów, wysięgników) zasilanego z SO 9 droga DP2742L
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (łączenie słupów) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
Kanał technologiczny
Kanalizacja deszczowa – KD-1 km 4+500
Budowa MOP:
Obróbki blacharskie MOP Prawy i Lewy
Prace hydrauliczne MOP Prawy i Lewy
Hydroizolacja posadzki MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 10 – Hydroizolacja
PZŁ 11 – Betonowanie  ścian czołowych