Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 04/04/2022

21.03.2022 – 27.03.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Utrzymanie czasowej organizacji ruchu DK19 – odc.3,4 i TG S19
– Usuwanie usterek wykazanych przez Komisję Odbiorową
– Wywóz – utylizacja nadmiaru materiału z wykopu TG str P 1+950
– Naprawa – profilowanie i podciąganie skarp: TG str L 1+300 – 1+500 , TG str P 0+850 – 1+000, 6+500
– Wykonanie odmuleń rowów drogowych: TG str. P 0+350 0+570, TG str P 6+400 – 6+500, DDL05
– Wykonanie ogrodzeń: odwiert pod słupki: TG str P 1+490 – 1+550 i 1+950 – 2+100
– Wykonanie ogrodzeń: zasypywanie siatki: TG str P 2+100 – 2+600, TG str L + P 6+400
– Uszczelnianie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,4m – Wykonanie ogrodzeń: montaż siatki dogęszczającej: TG str P 1+950 -2+100
– Wykonanie ogrodzeń: regulacja bram TG str P 13+500 – 1+720, TG str L + P 7+000 – 13+000
– Wykonanie ogrodzeń: montaż osłon gumowych na bramach
– Makroniwelacja terenów płaskich: TG str P 6+400 – 6+500
– Humusowanie – pas rozdziału, skarpy, teren płaski: TG str L 6+100 – 6+350
– Wykop: DDZR6-1 – rów
– Układanie geomembrany w rowach TG str. L 6+100-6+250
– Profilowanie skarp, poboczy i rowów TG str L 0+300 – 1+500
SEKCJA 3-4
– Makroniwelacja terenów płaskich: TG str P 12+900, TG str L 14+200
– Korytowanie dojścia do zbiornika z gazem: Mop Felinów str P
– Wykonanie obrzeży betonowych na dojściach do zbiornika z gazem: Mop Felinów str P
– Wykonanie nawierzchni z kruszywa na dojściach do zbiornika z gazem: Mop Felinów str P
– Wykonanie ogrodzeń: montaż siatki: ZR 11, ZR 14
– Montaż siatki naprowadzającej: TG str L i P 13+400
Roboty mostowe:
Deskowanie ustroju nośnego PZDs-1a
Zbrojenie ustroju nośnego PZDs-1a
Zbrojenie fundamentu PZDd-2a
Beton fundamentów PZDd-2a
Izolacja cienka fundamentów PZDd-2a
Zasypka fundamentów PZDd-2a
Roboty branżowe:
Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
Kolizja 3SN (Felinów) – Oczekiwanie na poprawienie przez PGE przewiertu pod rowem na rzędnej zgodnej z projektem
Przepusty skrzynkowe:
Wzmocnienie podłoża fundamentów metodą wgłębnego mieszania PZŁ-2a
Beton płyty fundamentowej PZŁ-1a
Beton płyty fundamentowej PZŁ-2a
Izolacja cienka PZM-3a
Zasypka PZM-3a