Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/03/2022

28.02.2022 – 06.03.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Utrzymanie czasowej organizacji ruchu DK19 – odc.3,4
– Usuwanie usterek wykazanych przez Komisję Odbiorową TG km 3+400-5+980, 6+200-9+000
– Odwadnianie placu budowy: DK19, TG 0+000 – 3+400
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,4m: montaż siatki: TG str P 1+800 – 2+170, ZR 1 km 0+700 str.P, PZDs-1 km 0+576, TG str P 1+520 1+580, WS4 , TG str L 1+855, 2+100 – 2+140, 2+950; TG str L 1+175, 2+100 – 2+140, 1+200 – 1+300
– Przygotowanie terenu pod wykonanie ogrodzeń TG km 0+000 – 9+000
– Wykonanie ogrodzeń: montaż bram i furtek DDL 01 0+700, WS-3 km 1+855
– Wykonanie ogrodzeń: odwiert + montaż słupków: ZR-5G km 3+350 str. L, PZDD2, WS3, WS4, TG str L 2+600 – 2+920
– Wykonanie ogrodzeń: zasypywanie siatki: ZR-8 km 8+010 str.P, TG str P 6+500 do 7+000, TG str L 5+750 do 6+500, TG str L 3+100 do 3+400, TG str P 5+900 do 6+400,TG str P i L 2+660 – 2+920
– Wykonanie ogrodzeń: naciąganie siatki: WS 4 TG str L 3+00 – 3+200, TG str P 1+600 – 1+800, TG str. L P 1+100 do 1+350, 2+080 do 2+249; TG str L 2+950 do 3+200; TG str L 1+855, 2+100 – 2+140, 2+950, ZR-5; TG str L 1+175, 2+100 – 2+140, 1+200 – 1+300
SEKCJA 3-4
– Poprawa szczelności ogrodzeń na sekcji 3 i 4
– Usuwanie usterek wykazanych przez Komisję Odbiorową – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
Roboty mostowe:
Wzmocnienie podłoża fundamentów metodą wgłębnego mieszania PZDs-1a
Zbrojenie fundamentów PZDs-1a
Beton fundamentów PZDs-1a
Beton wyrównawczy PZDs-1a
Roboty branżowe:
Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
Kolizja 3SN (Felinów) – Oczekiwanie na poprawienie przez PGE przewiertu pod rowem na rzędnej zgodnej z projektem
Wykonanie kanału technologicznego: montaż pokryw
Przepusty skrzynkowe:
PZM-3a – Zbrojenie