Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 04/04/2022

28.03.2022 – 03.04.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Regulacja bram ogrodzeniowych i furtek
– Montaż siatki dogęszczającej na zbiornikach retencyjnych oraz TG str L + P 1+120 – 1+300
– Naprawa wymyć na skarpach/poprawa humusowania skarp
– Humusowanie skarp, TG str L 6+100 – 6+350, DDP06, TG str L 1+100 -1+300, TG str P 6+150 – 6+300, TG str L 1+100 -1+300, 2+000 -2+100, TG str P 6+150 – 6+300, TG str L 2+050 -1+950
– Usuwanie usterek wykazanych przez Komisję Odbiorową – zasypywanie części podziemnej ogrodzenia – lokalnie
– SZR – wykonanie osłon przeciwbłotnych przy urządzeniach SZR (kamery VD i CCTV, stacje pomiaru ruchu TC)
– Wywóz – utylizacja nadmiaru materiału z wykopu TG str P 1+950
– Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego DDP01, DDL01a + DDL01b + Dojazd do ZR-5, DDP03, DDP04 – wjazdy, DDP01, DDL01a + DDL01b + Dojazd do ZR-5, DDP01,, DDL05, DDP08 – wjazdy
– Naprawa rozmytych skarp TG 0+000-1+500
– Odmulanie rowów TG 0+000-1+500
– Profilowanie + niwelacja terenów płaskich DD01, DDL01
SEKCJA 3-4
– Naprawa wymyć na skarpach/poprawa humusowania skarp
– Usuwanie usterek wykazanych przez Komisję Odbiorową – uzupełnienie poboczy z kruszywa na drogach poprzecznych oraz dojazdowych
Roboty mostowe:
Deskowanie ustroju nośnego PZDs-1a
Zbrojenie ustroju nośnego PZDs-1a
Beton ustroju nośnego PZDs-1a
Deskowanie ustroju nośnego PZDd-2a
Zbrojenie ustroju nośnego PZDd-2a
Zbrojenie ścian bocznych PZDs-1a
Roboty branżowe:
Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
Kolizja 3SN (Felinów) – Oczekiwanie na poprawienie przez PGE przewiertu pod rowem na rzędnej zgodnej z projektem
Przepusty skrzynkowe:
Zbrojenie płyty fundamentowej PZŁ-1a
Beton płyty fundamentowej PZŁ-1a
Zbrojenie płyty fundamentowej PZŁ-2a
Beton płyty fundamentowej PZŁ-2a
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe PZM-3a
Zbrojenie płyt przejściowych PZM-3a
Beton płyt przejściowych PZM-3a