Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 08/10/2018

01.10.2018 – 07.10.2018

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu Projektu Wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych( przekroje poprzeczne, konstrukcja nawierzchni),
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Analiza i wprowadzanie uwag GDDKiA dla PSOR, Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych,
 • Przygotowywanie stanowiska na wezwanie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dn. 13.09.2018r. do uzupełnienia wniosku do ZRID,
 • Przygotowanie stanowiska w związku z wezwaniem Ministra Infrastruktury do uzupełnienia informacji zawartych we wniosku o udzielenie odstępstw od przepisów drogowych.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie kart do Katalogu Powtarzalnych Elementów Mostowych,
 • Wymiarowanie i zbrojenie ustrojów nośnych i podpór obiektów WD.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych poszczególnych branż w zakresie rysunków szczegółowych projektowanych rozwiązań poszczególnych urządzeń na sieciach.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie szczegółowych rysunków w zakresie projektowanych zbiorników retencyjnych,
 • Opracowywanie szczegółów wykonawczych przebudowy urządzeń melioracyjnych.

Branża energetyczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW,
 • Opracowywanie przedmiaru robót PW.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków PW,
 • Wykonywanie zestawień tabelarycznych do PW.

Zieleń:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do PW – zabezpieczenia adoptowanej zieleni na planie sytuacyjnym,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych- opracowywanie rysunków PW,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.