Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 14/10/2019

07.10.2019 – 13.10.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Nadzór saperski

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 2+520 – 3+085; km 6+300 – 6+500; DDL07 km 0+900-1+200; DDP10 km 0+700-1+035; DP 2803L; MOP
– Roboty ziemne nasyp S19 km 2+700 – 2+900; km 3+900 – 4+475; km 4+500 – 4+965; km 6+950 – 7+025; km 7+200 – 7+325; DDL05 km1+075; 2+500; DDP11a km 0+000 – 0+292; DDP18 km 0+900 – 1+600; DDP20 0+000 – 0+830.
– Roboty ziemne wykop S19 km 5+275-6+250; km 7+300 – 7+500; 11+500 – 12+000; 17+800 – 18+100.

– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm (KR2-KR1)- warstwa technologiczna – DG108625L km 0+000-0+260.

– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm (KR2-KR1)- warstwa technologiczna – DDL05 km 1+075-2+500.

– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm (KR2-KR1)- warstwa technologiczna – DDP07 km 0+600-0+840.

– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – DG108625L km 0+130-0+260; DDP08 km 0+000-0+375; DDP07 km 0+840-0+959
– Wykonanie wzmocnienia podstawy nasypu geosyntetykiem S19 km 3+085-3+135
– Wyrywanie karpin

– Rozbiórka budynków

– Wykonanie warstwy kruszywa – DDL13 km 0+000-0+303; 0+000 – 0+800.

 

Roboty mostowe:
Roboty ziemne ( WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM ):
– WD-7 km 5+178,75
– PZDs-1 0+576,00
– PZDd-2 1+772,84

Roboty branżowe:
– Kolizja 2 nN km 2+960 WS-4.
– Kolizja 4 nN km 5+130.

– Kolizja 6 nN km 9+700.
– Kolizja 1 SN km 3+000.
– Kolizja 2 SN km 3+240.
– Kolizja T7 km 5+136.
– Kolizja T19 km 17+216.
– Kolizja wodociągowa W1 km 2+982.
– Kolizja wodociągowa W3 km 3+450
– Kolizja wodociągowa W4 km 4+972 – 5+049
– Kolizja wodociągowa W5 5+098 – 5+208
– Kanalizacja deszczowa KZDR16 km 13+100 – 13+400
– Przebudowa sieci drenarskich odcinek 28S1
– Kolizja G2 km 15+675
– Kolizja G3 km 17+987