Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 04/11/2019

28.10.2019 – 03.11.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 2+050-2+520, 5+075-5+170, 6+300-6+700
– Roboty ziemne nasyp S19 km 2+700-2+900, 3+150-3+200, 4+300-4+460, 4+525-4+650, 4+700-4+950, 7200-7+325, km 3+085-4+475; łącznice L01P i L02P”
– Roboty ziemne wykop S19 km 6-500-6-700, 6+850-7+000; Prawy pas technologiczny km 2+000-2+700
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm (KR2-KR1)- warstwa technologiczna DDL05 km 1+500-2+550; DDP07 km 0+600-0+959; DDDP08 0+000-0+650
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu DDL01 km 0+230-0+735; S19 km 3+135-3+230, 3+430-3+530, 4+525-4+650
– Wywiezienie karpin S19 km 0+500-2+520
– Odhumusowanie S19 km 9+575-9+625, 10+750-10+800, 13+350-13+450; DDL09 km 0+000-0+250
– Wykop TG 9+300 – 9+400, 17+900-18+100; DDP 10 km 0+000-0+400; DP 2803L km 0+050-0+300
– Nasyp DDL 07 km 0+000-1+000; DDL 08 km 0+000-0+600; DDP 10 km 0+200-1+000; DDP 11a km 0+250-0+280; DDP 20; MOP; DP 2803L km 0+000-0+750
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5 DDP 18 0+000-0+625, 1+250 – 1+700; DDP 20 km 0+000-0+075
– Wykonanie warstwy kruszywa DDP 18 0+650 – 1+100; DDP 20 0+000 – 0+350

Roboty mostowe:
– WS-4 – wykonanie wzmocnienia Trenchmixing
– WS-5 – wykonanie wzmocnienia Trenchmixing
– Roboty ziemne (WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM) – WS-3
– Roboty ziemne (WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM) – WS-4
– Roboty ziemne (WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM) – WS-5
– WS-5 – Beton niekonstrukcyjny ław fundamentowych
– WS- 5 – Zbrojenie ław fundamentowych

Roboty branżowe:
– Kolizja 3SN
– Kolizja 7NN
– Kolizja T-10; T-11; T-12; T15; T16
– Kolizja wodociągowa W3 3+450
– Przebudowa sieci drenarskich odc 27S1 8+100
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-5 – wykop
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – wykop
– KD
– Kolizja G2 15+675
– Kolizja G3 17+987

Przepusty skrzynkowe:
– PZŁ_1 wykop pod ławę fundamentową
– PZŁ_2 wykop pod ławę fundamentową
– P_04 izolacja z papy termozgrzewalnej
– PZM_07 prefabrykaty żelbetowe montaż
– PZM_12 zbrojenie podwaliny ścian czołowych
– PZM_12 beton konstrukcyjny płyty dennej C30/37
– PZM_12a izolacja cienkowarstwowa
– PZM_13 zbrojenie płyty dennej ustroju nośnego
– PZDd_14 prefabrykaty żelbetowe montaż
– PZDd_14 izolacja z papy termozgrzewalnej