Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 29/08/2018

20.08.2018 – 26.08.2018

Branża  drogowa:

 • Przygotowanie uzupełnień rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowywanie i przekazanie materiałów do uzgodnienia styku z projektowaną obwodnicą Kraśnika,
 • Wprowadzanie rozwiązań dla zjazdów,
 • Przygotowywanie PB i pozostałych załączników do wniosku ZRID (końcowa redakcja i drukowanie).

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Przygotowanie Projektu Budowlanego do załączenia do wniosku ZRID (końcowa redakcja i drukowanie).

Ochrona środowiska:

 • Monitorowanie postępowania wydania dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przekazanie zgodnie z ustawą o OŚ z dnia 3.10.2008r. art.74,pkt 1b kopi mapy ewidencyjnej i wypisów z rejestru gruntów,
 • Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko do wniosku o decyzję ZRID- aktualizacja o ostatnie zmiany dokumentacji projektowej.

Branża sanitarna:

 • Przekazanie uzupełnień rewizji 02 PB z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowanie PB do załączenia do wniosku ZRID(końcowa redakcja i drukowanie).

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przekazanie uzupełnień rewizji 02 PB z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowanie PB do załączenia do wniosku ZRID (końcowa redakcja i drukowanie).

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie i przekazanie uzupełnień rewizji02 PB z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowanie PB do wniosku ZRID(końcowa redakcja i drukowanie).

Branża teletechniczna:

 • Przygotowanie PB do załączenia do wniosku ZRID(końcowa redakcja i drukowanie),
 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Opracowanie rysunków do Projektu Wykonawczego.

Zieleń:

 • Sprawdzanie i aktualizacja PB pod kątem wprowadzonych rozwiązań dla zjazdów,
 • Przygotowanie PB do wniosku ZRID(końcowa redakcja i drukowanie),
 • Uszczegóławiane rozwiązań projektowych- opracowywanie rysunków PW.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 • Kompletowanie Projektu podziału nieruchomości do dołączenia do wniosku ZRID,
 • Przygotowanie Tomu 12.PB „Dokumentacja geologiczna i geotechniczna”(końcowa redakcja i drukowanie).